IZOLANI, STE ZADOVOLJNI S KOMUNALO? Izpolnite anketo

Izola

Javno podjetje Komunala Izola bo v februarju in marcu izvajalo anketiranje občanov na terenu, s katerim želijo pridobiti informacije o zadovoljstvu uporabnikov s komunalnimi storitvami in posledično dvigniti kakovost storitev podjetja. 

Z osebnim anketiranjem uporabnikov na terenu pričenjajo ta konec tedna. Z odgovori na štirinajst kratkih vprašanj želijo preveriti zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem naših storitev. Pridobljene informacije so dragocene predvsem kot usmeritev pri nadgradnji storitev oz. zagotavljanju najvišjih standardov pri izvajanju le-teh. Anketa je dosegljiva tudi na spletni strani www.komunala-izola.si.

Posebne anketne vprašalnike bodo razdelili tudi v vse tri osnovne šole v občini. Z anketiranjem v šolah želijo spodbuditi otroke k razmišljanju in poizvedovanju zakaj in kako nastajajo odpadki, kako se jih lahko ponovno uporabi, kako z njimi pravilno ravnati oz. jih odlagati in podobno. Mnenja in predlogi uporabnikov so izrednega pomena, zato vse uporabnike vljudno vabijo k sodelovanju in se jim ob tem iskreno zahvaljujejo.

Deli novico: