IZOLA IMA NOV CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI: Na voljo psihiater, splošni zdravnik in psiholog

Izola

V zdravstvenem domu Izola so v avgustu odprli nove prostore za delovanje centra za zdravljenje odvisnosti. Pri snovanju prostorov so upoštevali varnostna priporočila in ukrepe komisije za strokovni nadzor, upoštevajoč značilnosti delovnega mesta, naravo dela in morebitna tveganja zaposlenih pri delu.

Elizabeta Kovačič, višja med. sestra v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, ter Evgenij Komljanec, direktor.

Z novimi prostori so poskrbeli tudi za vzpostavitev ustreznih fizičnih varnostnih ukrepov. Z selitvijo centra v prostore bivše urološke ambulante so pridobili potrebne prostore za ureditev dodatne ambulante družinske medicine. V centru je zaposlen usposobljen kader z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnim znanjem, ki ga sestavljajo zdravnica specialistka psihiatrije, zdravnik splošne prakse, višja medicinska sestra in magistra psihologije.

Center za zdravljenje odvisnosti sodi v mrežo slovenskih centrov, ki jo organizira Ministrstvo za zdravje RS. V centru so obravnavani zavarovanci s stalnim bivališčem v Izoli in ostali. Center opravlja vse dejavnosti, preventivne in kurativne, ki jih opravljajo drugi centri, vključeni v mrežo. Preventivna dejavnost centra je usmerjena tako v splošno populacijo kot ciljne skupine, še posebej ranljive skupine. Center posveča posebno pozornost komorbidnosti in problematiki sintetičnih drog, ozaveščanju glede škodljivih učinkov, posledic, zapletov ob uživanju prepovedanih drog ter svetovanju.

Deli novico: