IZKLICNA CENA ZA MALO OPREMO BO 'PIČLIH' 380.000 EVROV: Izolska občina, ki ima predkupno pravico, bo vplačala varščino

Izola

V sredo bo v Ajdovščini potekala nova javna dražba za zemljišče nekdanje tovarne Mala oprema v Izoli. Izklicna cena znaša 380.000 evrov, na izolski občini pa medtem opozarjajo, da gradnja na tem območju pred sprejetjem občinskega prostorskega načrta ne bo možna, še takrat pa bodo veljale določene omejitve. Občina bo sicer sodelovala na dražbi.

Omenjeno nepremičnino so v okviru stečaja ajdovskega Primorja poskusili na dražbi prodati že nekajkrat, a neuspešno. Tokratna izklicna cena za 3351 kvadratnih metrov veliko pozidano stavbno zemljišče, ki se je že dražilo za več kot milijon evrov, znaša le 380.000 evrov, vendar zanj velja več omejitev. Že iz razpisa javne dražbe tako izhaja, da se nepremičnina nahaja na vplivnem območju izolskega starega mestnega jedra, ki je z odlokom razglašeno za urbanistični spomenik.

Kot je pojasnila Tjaša Škrbina z občinskega urada za prostor in nepremičnine, je trenutni zazidalni načrt v nasprotju s planskim aktom. Poleg tega občinski prostorski načrt, ki je v pripravi, predvideva ukinitev izvedbenega akta in pripravo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Morebitni kupec bo tako moral vsebino doreči skupaj z občino ter glede na obstoječo prostorsko zakonodajo s posegi počakati vsaj še nadaljnji dve leti po sprejemu krovnega prostorskega akta.

Škrbinova je dodala, da usmeritve iz omenjenega prostorskega načrta za to območje predvidevajo, da se vse ureditve in gradnje načrtujejo z javnim natečajem. Usmeritve med drugim določajo še, da gre za odprt javni prostor, poseben poudarek pri zasnovi območja pa je potrebno nameniti oblikovanju zelenih parkovnih površin, ki naj nadgradijo obstoječe površine in povežejo zelene površine ob Dantejevi ulici in Drevoredu 1. maja z obalno promenado. V to območje se predvideva uvrstitev predvsem programov javnega značaja, površine stanovanjskega programa pa ne smejo doseči 50 odstotkov bruto tlorisne površine stavb.

Kljub temu je neuradno zanimanja za nepremičnino precej. To Škrbinove ne čudi, saj gre za lokacijo ob morju, ki meji na obalno promenado in je tudi v bližini starega mestnega jedra. Predstavnica občine za stike z mediji Martina Miklavčič Šumanski pa je potrdila, da bo občina, ki ima predkupno pravico, vplačala varščino za sredino dražbo. Občina je namreč že zdaj lastnica območja, ki se dotika Male opreme, zato bi bilo logično, da kot skrbni gospodar uveljavi lastništvo tudi na tem delu.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija