IZID NOVE MONOGRAFIJE PRI ZALOŽBI UP: Model SMeART in smernice za poslovno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom

Koper

Na Založbi Univerze na Primorskem (UP) je izšla knjiga Model SMeART in smernice za poslovno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom.

Monografija je prevod priročnika, ki je nastal v okviru projekta Knowledge Alliance for Upskilling Europe's SMEs to Meet the Challenges of Smart Engineering (SMEART), pri katerem sta v študijskem letu 2019/2020 pod mentorstvom lekt. dr. Martine Paradiž sodelovali tudi skupini študentov UP FHŠ, in sicer 2. letnika magistrskega programa Jezikovno posredovanje in prevajanje ter 3. letnika dodiplomskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje.

Med sodelovanjem na tem kolaborativnem prevajalskem projektu so študenti uporabili in pomembno nadgradili svoje poznavanje računalniških orodij in pridobili dragocene izkušnje s praktičnim potekom in izzivi upravljanja tovrstnih projektov.

Inovativno noto tega projekta zaznamuje tudi uporaba namensko izdelane mobilne aplikacije lekt. dr. Paradiž za izgradnjo in uporabo terminološke baze podatkov.

Monografija je dostopna v elektronski obliki na tej povezavi