Istrabenz zmanjšal izgubo

Istrabenz je na ravni holdinga v prvih devetih mesecih ustvaril za dobrih 400.000 evrov prihodkov od prodaje, popravljena čista izguba pa je znašala 1,98 milijona evrov in je za 49 odstotkov nižja kot v enakem obdobju lani. Popravljena čista poslovna izguba na ravni skupine znaša 413.000 evrov, lani je izguba znašala skoraj štiri milijone evrov.

Celotna skupina Istrabenz je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 101,49 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov manj glede na enako obdobje lani.

Upad prihodkov v plinski in turistični dejavnosti so pri tem deloma nadomestili s porastom prihodkov od prodaje na področju informacijske tehnologije, je razvidno iz danes na spletnih straneh Ljubljanske borze objavljenega nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Istrabenz in družbe Istrabenz za omenjeno obdobje.

Doseženi poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo je znašal 14,56 milijona evrov in je bil nižji glede na enako lansko obdobje, ko so realizirali pozitiven učinek od prodaje dela premoženja matične družbe in družbe Istrabenz turizem.

Kapital družbe je še vedno negativen

Kapital družbe je sicer še vedno negativen v višini 77,47 milijona evrov in je za 4,3 milijona evrov nižji kot ob koncu lanskega leta. Poleg čiste poslovne izgube je na kapital vplivalo znižanje rezerv za pošteno vrednost za 2,35 milijona evrov, v katerih se odraža znižanje borznih cen vrednostnih papirjev.

Finančni dolg družbe je konec septembra znašal 161,93 milijona evrov in se je letos tako znižal za 25,84 milijona evrov, pri čemer so predčasno poplačali za 27,67 milijona evrov obveznosti iz naslova glavnic do bank. Skupna obveznost za obračunane obveznosti na bančni dolg v višini 3,11 milijona evrov evrov sicer vpliva na povišanje finančnega dolga za obravnavano obdobje. Konec letošnjega leta tako zapadejo obračunane obveznosti za obresti v višini 1,73 milijona evrov, konec leta 2017 pa še obveznosti v višini 1,38 milijona evrov.

Deli novico: