Intereuropa s tretjino nižjim dobičkom

Skupina Intereuropa je v devetih mesecih ustvarila 121,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in za dva odstotka presegla načrtovano raven prodaje, vendar pa so bili prihodki za 14 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček skupine se je na letni ravni znižal za 30 odstotkov na pet milijonov evrov.

Prihodki matične družbe so v enakem obdobju upadli za 16 odstotkov na 68,8 milijona evrov, dobiček pa je narasel za dva odstotka na 3,3 milijona evrov, so sporočili iz Intereurope. S poslovanjem v devetmesečju se je danes seznanil tudi nadzorni svet Intereurope.

V omenjenem obdobju je bilo znižanje prihodkov posledica vstopa Hrvaške v EU, prodaje logističnega centra Čehov ter zmanjšanja obsega storitev za stranko Top Shop. Prihodki so sicer za dva odstotka presegli načrtovane, predvsem zaradi uspešne prodaje na področju storitev železniškega in cestnega prometa.

"Vstop Hrvaške v EU je z julijem poenostavil možnosti za pretok blaga v regiji, hkrati pa se je zaradi tega v Sloveniji in na Hrvaškem bistveno zmanjšalo povpraševanje po storitvah vodenja carinskih postopkov," so pojasnili v Intereuropi.

Do konca leta pričakujejo stabilizacijo krčenja prihodkov od prodaje carinskih storitev na Hrvaškem in v Sloveniji kot posledico vstopa Hrvaške v EU.

"Soočanje s posledicami vstopa v razmerah nizke gospodarske aktivnosti in zaostrene konkurence pomeni še dodatno spodbudo v smeri intenziviranja tržnih aktivnosti, optimizacije poslovnih procesov in pa dvigu kakovosti ter učinkovitosti Intereuropinih storitev s pomočjo razvoja integrirane informacijske podpore," so zapisali.