Informacijska pooblaščenka opozarja na pasti spletnega naročanja bolnikov

Zdravje

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je pozvala izvajalce zdravstvenih storitev, ki ponujajo možnost spletnega naročanja bolnikov na specialistični zdravniški pregled, naj pri izvajanju tovrstnega naročanja od posameznih bolnikov zbirajo minimalen nabor osebnih podatkov, ki so potrebni za dosego namena, za katerega se zbirajo.

Kot je v današnjem sporočilu za javnost zapisala Pirc Musarjeva, pozdravlja spletno naročanje bolnikov na specialistični zdravniški pregled, a hkrati opozarja, da je pri posredovanju občutljivih osebnih podatkov po elektronski poti treba zagotoviti višjo stopnjo zavarovanja.

"Ob opisanih spletnih aplikacijah se tako porajata vprašanji ustreznosti zavarovanja pri samem prenosu podatkov preko telekomunikacijskih omrežij in pa ustreznosti samega nabora podatkov, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev pri spletnem naročanju zahteva oziroma zbira od posameznika," je opozorila Pirc Musarjeva.

Ker se je v konkretnem primeru že pokazalo, da navedenih vprašanj izvajalec zdravstvenih storitev z aplikacijo ni ustrezno rešil, se je Pirc Musarjeva odločila, da o pomanjkljivostih obvesti javnost in na ta način vpliva na odpravo morebitnih pomanjkljivosti pri aplikacijah za spletno naročanje bolnikov.

Pirc Musarjeva je zato izvajalce zdravstvenih storitev pozvala, naj preverijo, ali je nabor osebnih podatkov, ki jih zahtevajo ob naročanju, res najmanjši še potreben za dosego namena in ali so podatki o zdravstvenem stanju posameznika, če jih zahtevajo ob naročanju, med prenosom po elektronski poti ustrezno zavarovani.

Za namen spletnega naročanja zadostuje minimalni nabor podatkov

Za namen spletnega naročanja na specialistični zdravniški pregled po mnenju informacijske pooblaščenke zadostuje minimalni nabor podatkov, kot je npr. ime in priimek bolnika, kontaktni podatki, naslov bivališča ali pa številka kartice zdravstvenega zavarovanja, na podlagi katere lahko zdravstveni delavci posameznika identificirajo.

Glede same diagnoze pa je Pirc Musarjeva mnenja, da zadostuje le prepis z napotnice, brez dodatnih opisov zdravstvenih težav, razen v primeru, ko posameznik dodatni, podrobni opis zdravstvenih težav želi navesti sam. Polje za vpis zdravstvenih težav mora zato biti opredeljeno kot neobvezno.