IMAJO INVESTITORJI RAZLOG VEČ ZA PRIHOD V IZOLO? Komunalni prispevek bo manjši, vendar ne gre za "pocenitev"

Izola

Komunalni prispevek v občini Izola bo manjši. Trenutno znaša za enostanovanjsko hišo na 600 kvadratnih metrov veliki gradbeni parceli 28.040 evrov. Po novem bo stal 16.766 evrov. "Glavna razloga za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč sta predvideno sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN) in sprememba zakonodaje na področju komunalnega opremljanja ter odmere komunalnega prispevka," razlagajo na izolski občini. Kot dodajajo, pa je navajanje, da se bo komunalni prispevek "pocenil", neustrezen.

Stroške obstoječe komunalne opreme se določi na osnovi podatkov iz poslovnih knjig, ki jih vodijo proračunski porabniki; iz nadomestitvenih stroškov, ki so enaki stroškom gradnje nove komunalne opreme; ali na podlagi osnovnih stroškov izvedenih investicij.

"V postopku priprave elaborata opremljanja stavbnih zemljišč so bili pripravljeni podatki na podlagi informacij iz uradnih evidenc občine. V času od zadnjega sprejema odloka o komunalnem prispevku sta se spremenili zakonodaja in metodologija za izvedbo obračuna, tako da težko neposredno primerjamo izračuna, zato je tudi uporaba izraza "pocenitev" neustrezna," pojasnjujejo na Občini Izola.

Zadnja cenitev izolske komunalne opreme je bila opravljena leta 2009. Takrat je bil pripravljen zadnji odlok o komunalnem prispevku, ki je temeljil na ocenah vrednosti infrastrukture po takrat veljavni metodologiji.

"Enaka metodologija je bila uporabljena v vseh obalnih občinah. V tistem obdobju komunalna infrastruktura ni bila vodena kot osnovno sredstvo občine, saj je bila prenesena v upravljanje posameznim upravljavcem javne infrastrukture. Do ključne spremembe je prišlo po letu 2010, ko je infrastruktura prešla v poslovne knjige občine kot občinska infrastruktura," razlagajo na občini.

S sprejemom uredbe o enotni metodologiji za določanje cen storitev na javni infrastrukturi pa so se leta 2012 bistveno spremenile amortizacijske vrednosti posamezne vrste infrastrukture. Kot dodajajo na izolski občini, je bil velik napredek narejen tudi na področju vodenja katastrov in evidenc. K zmanjšanju vrednosti pa doprinese še dejstvo, da so z območja veljavnosti "za krovni program" izvzeta vsa območja, za katera bo po sprejetem OPN predvidena izdelava OPPN, teh pa je kar 11. Z območja veljavnosti sta izvzeti dve, ki imata že sprejeta programa opremljanja po novi zakonodaji (OPPN CMI-vzhod in OPPN Šared).

"Obračune komunalnega prispevka po novem odloku se bo izvajalo po sprejemu odloka o komunalnem prispevku v drugem branju, predhodno pa mora biti sprejet in uveljavljen OPN občine Izola, saj celotni izračuni temeljijo na sprejetem OPN," dodajajo na izolski občini.

Komunalni prispevek plačujejo investitorji novogradenj in rekonstrukcij ter legalizacij na podlagi izdanih odločb.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija