IGNORANCA IZOLSKEGA ŽUPANA: V štirih mesecih ni imel časa odgovoriti?

Izola

Štirje meseci minevajo odkar so člani Civilne iniciative za Šared izolskemu županu Igorju Kolencu poslali pismo, v katerem so zahtevali izpolnitev danih obljub. A odgovora do danes še niso prejeli, zato so se ponovno obrnili nanj. Tudi tokrat ga pozivajo na spoštovanje dogovorov s časa priprave in usklajevanja občinskega podrobnega prostorska načrta (OPPN) Šared.

Minevajo štirje meseci, a uradnega odgovora na vprašanja in predloge Civilne iniciative za Šared prebivalci od izolskega župana Igorja Kolenca še niso prejeli, kar dodatno povečuje zaskrbljenost krajanov.

"Župan s svojimi dejanji dokazuje, da mu je vseeno za dobrobit krajanov Šareda in da se kljub zavezam in dogovorom, katere je dal krajanom pred sprejetjem OPPN Šared, teh dogovorov sploh ne drži. Župan nadaljuje z enostranskimi odločitvami, tako da grobo posega v prostor in premoženje ljudi," so zapisali v civilni iniciativi.

Ob tem so spomnili, da je župan ob sprejemanju prostorskega akta krajanom Šareda eksplicitno obljubil, da se bo denar iz naslova komunalnega prispevka prodaje zemljišč in komunalnega prispevka, uporabil izključno za ureditev območja. Ravno začetek urejanja komunalne infrastrukture in višina komunalnega prispevka sta bili poleg gostote pozidave tudi temeljna skrb in zahteva krajanov pred sprejetjem prostorskega načrta, so še opomnili.

Kolencu, vsem trem izolskim podžupanom ter članom občinskega sveta so tako ponovno poslali svoje zahteve, odgovore pa pričakujejo v 15 dneh. Se bodo tokrat na občini zganili?


Zahteve Civilne iniciative za Šared:

1. Da se denar, ki je bil prerazporejen za ureditev obalne ceste, nemudoma vrne in uporabi zgolj in izključno za potrebe ureditve infrastrukture na območju OPPN Šared.

2. Da je višina sredstev, zbranih iz naslova prodaje zemljišč in komunalnega prispevka na območju OPPN Šared, javno dostopen podatek. Prav tako naj bo transparentno razvidno, kdaj in za kaj so bila ta sredstva porabljena.

3. Da se nemudoma določi občinska zemljišča namenjena za zamenjavo.

4. Da se cena odvzetih zemljišč za izgradnjo infrastrukture poenoti s tržnimi cenami oz. se zamenja po načelu “meter za meter”.

5. Da se višina komunalnega prispevka zniža na pred sprejetjem dogovorjen znesek, cca. 100 €/m2, primerljivo z ostalimi vasmi podeželja (v skladu s poslanim predlogom delitve stroškov programa opremljanja).

6. Da se vsem, katerim je bil komunalni prispevek že obračunan, razlika preplačanega komunalnega prispevka vrne. 

7. Da se sredstva zbrana za prekomerno uporabo cest namensko porabi za ureditev cest znotraj območja OPPN Šared.

8. Da Občina Izola (OI) novograditeljem znotraj območja OPPN Šared preneha zaračunavati prekomerno uporabo cest znotraj območja Šareda. (Nesprejemljivo je namreč, da OI za ceste znotraj naselja Šared v skladu s programom opremljanja ne prispeva nič, hkrati pa novograditeljem kar dvakrat zaračuna uzurpacijo in uporabo ceste - komunalni prispevek in dovolilnice za prekomerno obremenitev ceste!)

9. Da OI predstavi terminski plan izvedbe komunalne infrastrukture, predvsem fekalne kanalizacije na območju OPPN Šared ter nemudoma pristopi k izvajanju le-tega.

10. Da OI predstavi aktivnosti v zvezi z izgradnjo ceste Jagodje-Šared in glavnega kanalizacijskega kolektorja Šared-Izola.

Deli novico:

Sanja |  14 .11. 2017 ob  15: 21
Ko berem vse te komentarje ...pa saj ne morem verjeti , da so moji someščani tako hudobni, jezni, ..negativni...pa saj v takem vzdušju napredka res ne more biti, ne glede kdo je župan, tega nekoč industrijskega izropanega čudovitega mesteca.
jote jotaste |  09 .11. 2017 ob  22: 20
že takrat ko ste pljuvali po Bredi (se ve po čigavem nalogu - Izola je naša, Piran je naš inu Koper tudi...) sem pisala, da Breda ne bi bila kar tako dva ali tri mandate(?) županja, če bi bila tako slaba. Ma, ker imamo vsi kratko pamet in spomin, je tako kot je! Ma vi ste še dobri - v Kopru je en velik kažin, ki mi ne spregledamo nanka, če je vse kristalno jasno...
Soto zero |  09 .11. 2017 ob  12: 22
breda breda breda breda breda breda breda come back love you
Breda |  09 .11. 2017 ob  12: 20
Prosimo te vrni se to kar je zdaj ni un klinc nič od nič
@izolanka | danes ob 09:40 |  09 .11. 2017 ob  10: 13
-1
ne bluzi...razprodala je vse. Edino plusek za Svetilnik, ki ga je koliko toliko uspela urediti
izolanka |  09 .11. 2017 ob  09: 40
Kaj si hotel povedati z daljnimi spomini, da morajo otroci na hašiš da bo kaj od njih.
Jaz še vedno čislam županjo Bredo, je edina, ki je kaj naredila za Izolo, škoda, da se je polakomila za poslansko mesto, in Izolo dala na drugi tir. Bila je tudi socialna, marsikomu je uredila marsikaj, tudi za varstvo otrok je poskrbela.
Vprašujem se: kdo bo kandidiral za novega župana, imamo koga ki ima dovolj velika jajca, da zagrizne v to, kar sta dva župana zavozila
Daljni spomini na pomorsko šolo 1974-78. |  09 .11. 2017 ob  06: 33
Spominjam se inteligentnega Igorja K.. Vedno, v vsakem razredu, je sedel zraven enega genija strojništva že takrat, Štimec Stane, se je imenoval. Tako je bil dober, priden, sicer malo sramežljiv, da je izdelal 4. letnik z odličnim in mu ni bilo potrebno opravljat mature. Kolenc je bil menda prav dober. Jaz, frik, žurant, pa vedno te popravne: v 1.kemija, v drugem tehnično risanje in tehnologija materiala in obdelave. V trejem spet tehnologija, matematika pri Kepic Jožetu, pa še eden. V 4. iz strojeslovja pri Falatovu Janu. Najprej sem opravljal popravni pri ravnatelju Smeruju, specialist za MNZ in padel in na koncu opravil maturo s 4. Vse na hašišu. Niso lahke vam povem, hotelčič mama.
IVči |  09 .11. 2017 ob  01: 01
-4
GO, KOLENC!!!!!
Mi, pravi Izoljani, smo s tabo!!!!!!!!!!!!!!!
halo |  09 .11. 2017 ob  00: 02
Breda je nardila vsaj sprehajalno pot od svetilnika do belvederske plaže. drudi so jo potem samo lišpali.
Kolenc pa zelo rad pozabi na obljube in to na vseh področjih.Nekateri, ki so njemu blizu, so se lepo okoristli, drugi pa . . .
Srka |  08 .11. 2017 ob  23: 59
Mogoče bo kandidiral kakšen iz Mefove pesmi Oreste Dequel.
pranono |  08 .11. 2017 ob  23: 39
Niti Breda ni bila in ni izolanka!!!
Tudi |  08 .11. 2017 ob  20: 50
v Livadah nas ne jemlje resno. Tudi jaz že kakšno leto čakam na njegov odgovor....kajti pred leti je nekaj obljubil, a ni bilo nič iz teh obljub... Zdaj pa se obnaša ignorantsko in občani po njegovem nismo vredni odgovora.
1