HUMANITARNA KONFERENCA O VOJNI V UKRAJINI: Organizira jo Inštitut za filozofske študije ZRS Koper

Koper

5. in 6. oktobra bo v Rimu potekala mednarodna humanitarna in znanstvena konferenca Unwounded World: A Marian Peace for our Shared Future, ki jo v sodelovanju z Avstralsko katoliško fakulteto in Univerzo Notre Dame organizira Inštitut za filozofske študije Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Na konferenci bodo nastopili ugledni mednarodni strokovnjaki s področij sodobne teološke, religijske in filozofske ter družbene misli, ki bodo s humanističnega vidika spregovorili o aktualni vojni v Ukrajini. Med temami konference bodo sakralizacija nasilja in vojne, medreligijski vidiki mišljenja miru ter številni drugi teološki vidiki premišljevanja o vojni in miru. Na tej humanitarni konferenci bodo udeleženci izpostavili tudi poti do bodoče sočutne in skrbstvene demokracije kot nove paradigme zavzemanja za najranljivejše člane človeške skupnosti. Konferenca je posvečena žrtvam vojne v Ukrajini ter mestu Mariupol.