Hrvati podpirajo uvajanje davčnih blagajn

Svet

Hrvati so zelo naklonjeni uvedbi davčnih blagajn. Kot kaže raziskava oglaševalske agencije GfK, namreč 93 odstotkov vprašanih podpira uvajanje davčnih blagajn, medtem ko so te po mnenju sedmih odstotkov anketiranih nepotrebne. Dobra polovica od 1000 sodelujočih v raziskavi verjame, da se bo z davčnimi blagajnami uvedel red v gotovinsko poslovanje.

Septembrska raziskava GfK je še pokazala, da druga polovica vprašanih, ki podpirajo uvajanje davčnih blagajn, ocenjuje, da gre za dobro zamišljen način spremljanja poslovanja z gotovino. Ob tem opozarja, da se bodo že pokazali načini, na katere se bodo tisti, ki poslujejo z gotovino, izognili izdajanju računov in plačevanju davkov.

Uvajanje davčnih blagajn na tržnicah medtem podpira 60 odstotkov vprašanih, 36 odstotkov jih temu nasprotuje. Zaradi uvajanja davčnih blagajn sredi leta na hrvaških tržnicah, je del prodajalcev stavkal, a so se približno mesec dni kasneje sprijaznili z izdajanjem računov preko blagajn. Te so preko posebnih računalniških programov neposredno povezane z davčno upravo, kot je to v primeru plačevanja s karticami.

Pogosteje zahtevajo račune

Slaba tretjina anketirancev oz. 32 odstotkov je potrdila, da so zaradi uvajanja davčnih blagajn nekoliko bolj pogosto zahtevali račune v gostinskih lokalih in trgovinah. Sicer pa dobri dve tretjini nista spremenili svojih navad in se na račune ozirajo tako, kot so se do uvedbe davčnih blagajn - te so sicer uvedli s 1. januarjem letos.

Hrvaška davčna uprava je začela davčne blagajne v gotovinskem poslovanju postopoma uvajati za različne kategorije zavezancev - 1. julija so tako postale obvezne za vse, ki poslujejo z gotovino.

Disciplinirali so gostince

Poleg prodajalcev na tržnicah so bili proti davčnim blagajnam na začetku tudi številni gostinci, trgovci, odvetniki in še nekatere druge interesne skupine, a so se začeli obnašati v skladu z zakonom o fiskalizaciji, ki predvideva tudi denarne kazni za kršitelje zakona.

Hrvaška davčna uprava je letos večkrat izrazila zadovoljstvo z rezultati poostrenega nadzora gotovinskega prometa po uvedbi davčnih blagajn, s katerimi se bojujejo proti sivi ekonomiji, davčnim utajam in nelojalni konkurenci ter uvajajo red v gotovinsko poslovanje.

Do sredine leta se je prijavljeni promet z gotovino v primerjavi z enakim obdobjem lani povprečno zvišal za 40 odstotkov. Učinke novega zakona za državno blagajno bodo najbolje ocenili, ko bodo prejeli tudi prijave davka na dohodek in dobiček.