HOTELI BERNARDIN GREDO K SAVI TURIZMU: Dokumenti so potrjeni!

Piran

Delničarji družbe Hoteli Bernardin so v petek na skupščini dali soglasje k pripojitvi Hotelov Bernardin k družbi Sava Turizem ter potrdili dokumente, potrebne za pripojitev, so sporočili iz Hotelov Bernardin.

"Pripojitev družbe Hoteli Bernardin k družbi Sava Turizem bo omogočila prenos dobrih praks med družbama, poenotenje poslovanja in s tem dvig kakovosti storitev ter prek aktivacije sinergijskih učinkov rast uspešnosti poslovanja," so zapisali.

"V združeni družbi bo zaposlenih več kot 1300 ljudi in bo ob pomembnem investicijskem vlaganju v letu 2020 ustvarila okoli 100 milijonov evrov prihodkov ter tako okrepila položaj največje slovenske turistične družbe," so dodali.

Skupščina je dala soglasje k pripojitvi in potrdila dokumente glede pripojitve - med njimi pogodbo o pripojitvi, poročilo uprav, poročilo o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala ter poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve - ki omogočajo, da bosta družbi s presečnim datumom 30. junij 2019 po vpisu v sodni register začeli poslovati kot ena entiteta.

"Projekt integracije družbe Hoteli Bernardin v Poslovno skupino Sava z obliko pripojitve predstavlja uresničevanje strategije Poslovne skupine Sava in družbe Sava za obdobje 20192023 in pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma ter s tem sledi strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021," še pravijo v družbi.

Soglasje skupščine je bilo med pogoji za uveljavitev pogodbe o pripojitvi. Skupščina družbe Sava Turizem je soglasje podala v četrtek.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je tako kot na skupščini Save Turizma tudi na petkovi skupščini napovedalo možnost sodnega izpodbijanja sklepov o pripojitvi. V združenju sicer pozdravljajo dosedanji način obravnave manjšinskih delničarjev, saj da so prejeli izčrpna in korektna pojasnila glede pripojitve. "Vendar je VZMD v obeh primerih napovedal izpodbijanja z željo, da izkoristijo 30-dnevni rok, v katerem bodo prejete odgovore dodatno proučili ter poskušali doseči dodatna zagotovila v interesu manjšinskih delničarjev, predvsem glede pričakovanih postopkov iztisnitev," so v petek sporočili iz VZMD.

Družbi, katerih večinska lastnica je družba Sava (v lasti ima 99,91-odstotni delež Save Turizma in 86,82-odstotni delež družbe Hoteli Bernardin), sta pogodbo o pripojitvi podpisali decembra lani. Dokument predvideva, da bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli premoženje, pravice in obveznosti, družba pa bo prenehala. Delničarji Hotelov Bernardin bodo za vsako delnico prejeli 1,0473 delnice družbe Sava Turizem. Ta bo zato izdala 16,8 milijona novih delnic, osnovni kapital družbe pa se bo s tem povečal na 56,5 milijona evrov.

Skupščini s predlogom soglasja k pripojitvi sta bili sklicani že za januar, a delničarji o tem niso odločali. Po neuradnih informacijah naj takrat namreč soglasja ne bi dal sklad York, ki je okoli 43-odstotni lastnik Save. York sicer ni neposredno lastnik Save Turizma, a ima po neuradnih podatkih časnika Dnevnik s Kapitalsko družbo (Kad) in Slovenskim državnim holdingom (SDH), ki v Savi obvladujeta 46,74 odstotka delnic, sklenjen sporazum, po katerem se vse ključne odločitve v Savi sprejemajo soglasno.

SDH takrat še ni imel soglasja vlade k letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2020, katerega del so tudi načrti za konsolidacijo naložb države v turizmu na posebnem holdingu. Vlada v odstopu je nato soglasje podala in postopki za konsolidacijo naložb so lahko stekli.

SDH naj bi se s skladom York nato že dogovoril za odkup Yorkovega deleža v Savi in za okoli 10 milijonov evrov terjatev do Save, za kar naj bi po pisanju časnika Delo odštel skupno okoli 50 milijonov evrov.

SDH vsebine načrta za konsolidacijo naložb v turizmu ne razkriva. Naložbe naj bi konsolidirali na posebni družbi, na katero naj bi SDH, DUTB, Kad in DSU prenesli svoje naložbe v družbah Istrabenz Turizem, Thermana, Sava Turizem (s Hoteli Bernardin), Hit Alpinea, Terme Olimia, Adria Ankaran in Unitur. Po neuradnih podatkih Dela pogovori med SDH, DUTB, Kadom in DSU o delničarskem sporazumu med njimi že potekajo, vsak lastnik naj bi za svoj kapitalski vložek dobil sorazmerni delež in vpliv v upravnem odboru te posebne družbe.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija