Hit pričakuje jasnejšo ureditev igralniške zakonodaje

Goriška

Hit je na ministrstvo za finance posredoval pripombe na predlog zakona o igrah na srečo, z usmeritvami, ki bi po njihovi oceni omogočile ureditev dolgoročno razvojno naravnane igralniške zakonodaje. V družbi ob tem opozarjajo na nujnost jasne in natančne koncesijske in davčne politike ter oblikovanje pogojev za konkurenčnejše poslovno okolje.

V Hitu pozdravljajo odločitev vlade po novi ureditvi zakonodaje na področju iger na srečo, ki z nekaj dopolnitvami in spremembami velja že od leta 1995. V tem obdobju se je tako na slovenskem kot svetovnih igralniških trgih veliko dogajalo in spreminjalo, od razmaha interneta in možnosti iger na spletu, so zapisali v družbi.

"Za dolgoročno stabilnost panoge je potrebno zagotoviti konkurenčnejše pogoje obdavčitve prirediteljev iger na srečo, ki bodo primerljivi s tistimi pri neposredni tuji konkurenci, ob upoštevanju petih različnih tipov koncesij in igralniških produktov, ki so si po investicijskih vložkih, številu zaposlenih, kakovosti in širini ponudbe povsem različni," so poudarili.

Nerealni pogoji

Želijo si, da bi se v zakonu o igralništvu uveljavila petstopenjska kategorizacija koncesij za prirejanje igralniških iger, ki bi omogočala diverzifikacijo ponudbe omejenemu številu koncesionarjev v zaokroženih turističnih območjih. Obstoječi predlog koncesije namreč predvideva le na tri kategorije in za nekatere po oceni Hita predpisuje povsem nerealne pogoje.

Davčna osnova za obračun koncesijske dajatve naj se, kot predlagajo, zmanjša za obračunani davek od iger na srečo. Hit namreč že leta plačuje dva davka na isto davčno osnovo.

"Da bi slovenski igralniški trg postal zanimiv za tuje investitorje, je ob jasni koncesijski in davčni politiki, nujno vzpostaviti konkurenčnejše poslovno okolje, z ukrepi, ki bodo zagotovili hitrejše možnosti prilagajanja igralniške ponudbe zahtevam in potrebam trga, skrajšali čas certificiranja novih igralniških naprav in odpravili omejitve pri oglaševanju," so dodali.