GORAN MALENIĆ: "Načrti za zemljišče nasproti sodišča ne bodo rešili stanovanjske problematike v MOK!"

Koper

V nedeljo, 10. oktobra, bo v Mestni občini Koper (MOK) potekal referendum o odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka. Civilna iniciativa Parka ne damo z nekdanjim županom Borisom Popovičem na čelu se zavzema, da bi na zemljišču nasproti koprskega sodišča zgradili centralni mestni park, ki bi v Kopru omogočil razvoj petzvezdičnega turizma. Aktualna občinska garnitura ima drugačne načrte  megalomansko betonsko pozidavo, od katere bodo imeli koristi le že sedaj prebogati tajkuni, ne pa Koprčani in Koprčanke. S tem se pereča stanovanjska problematika v MOK ne bo rešila, poudarjajo v civilni iniciativi.

Goran Malenić, nekdanji direktor Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Koper (JSS MOK), poudarja, da je treba nemudoma rešiti stanovanjsko problematiko v koprski občini, a načrti za območje ob Ferrarski cesti k temu ne bodo prispevali, saj bodo cene načrtovanih luksuznih stanovanj previsoke za mlade in mlade družine ter druge občane in občanke koprske občine. Na JSS MOK so imeli v času njegovega vodenja v načrtu izgradnjo več blokov z neprofitnimi stanovanji v Olmu, a je novo vodstvo skupaj z občino te načrte uničilo.

"Za gradnjo neprofitnih stanovanj na Dolinski cesti v Kopru smo imeli v mojem mandatu že objavljen razpis. Naš cilj je bil ponuditi čim več neprofitnih stanovanj družinam in osebam, ki plačujejo visoko tržno najemnino v Kopru, poleg tega pa se morajo pred poletjem še izseliti in iskati novo namestitev. V razpisu smo bili posebej pozorni do mladih, ki smo jim s posebnim točkovanjem skušali omogočiti pridobitev prvega stanovanja," načrte pojasnjuje Malenić. Na Dolinski cesti so načrtovali štiri bloke, v treh bi zgradili približno 200 neprofitnih stanovanj, v četrtem pa bi uredili oskrbovana stanovanja za starejše. "Stanovanja bi bila namenjena le upravičencem iz Ankarana in Kopra, kar pokriva JSS MOK," razlaga.

Goran Malenić

V njegovem mandatu je JSS MOK kupil še eno parcelo v Olmu, in sicer med Mercatorjem in Hoferjem, območje t. i. vrtičkarjev. Teh 27.000 m² površin so nameravali nameniti za približno 400 novih neprofitnih stanovanj. "Uredili bi tudi stanovanja za mlade po ugodni ceni 1500 na m², saj vemo, da je cena novogradnje v Kopru od 3500 evrov na m² navzgor, kar je za mlade nedostopno. In ne samo za mlade. Če pogledamo, kakšna je bruto plača v Kopru – povprečna je okoli 1500 evrov, neto pa to znese približno 1000 evrov – se samo poraja vprašanje, kdo je sploh kreditno sposoben za nakup stanovanja na Obali," se sprašuje Malenić.

Kot nadalje razlaga, je bil načrt, da bi občina stanovanjskemu skladu v upravljanje predala tudi parcelo nasproti t. i. vrtičkarjev, kjer bi zgradili stolpič z do 50 stanovanji, a je zemljišče kupil zasebni investitor, "ki bo gradil za trg, za svoj žep". JSS MOK je imel v času Malenićevega vodstva v načrtu še širjenje proti Prisojam, kjer bi med drugim razširili vrtec in zgradili novo šolo. "Ob tem se vprašam, kaj bo prinesla načrtovana gradnja nasproti sodišča šolam, vrtcu, zdravstvu. Ne vem, če kdo na občini o tem razmišlja," se sprašuje in dodaja: "De facto pa v Kopru primanjkuje stanovanj, ki bodo dostopna prebivalcem Ankarana in Kopra, torej območja, ki ga pokriva JSS MOK."

Občina je število neprofitnih stanovanj na Dolinski cesti krepko zmanjšala

Malenić je ob tem razočaran in osupel nad potezo aktualnega občinskega vodstva, ki je spremenilo prvotne načrte za območje na Dolinski cesti. V naročilo sta bila vključena le bloka 2 in 3: "Blok 1 sploh ni omenjen – torej so se avtomatsko odrekli 53 enotam. Razloga ne vidim in ne poznam." Poleg tega pa so 12-nadstropni blok 3 znižali za pet etaž. "Z 12 etažami smo mi hoteli izkoristiti vse možnosti, ki nam jih daje obstoječi OPPN glede višine, torej da bi čim več neprofitnih stanovanj umestili v to lokacijo. Ne razumem, zakaj so ga znižali za pet etaž. Verjamem, da 12 etaž mogoče estetsko komu bode v oko, ampak se s tem rešuje veliko število družin, ki dandanes komaj živijo iz meseca v mesec in skrbijo, kje bodo živeli čez poletje," je jasen Malenić, ki izpostavlja: "Dejstvo je, da mora to skrb občina prevzeti nase in občanom omogočiti, da živijo mirno, ne pa da se ukvarjajo s problemi, ki so osnovnega značaja. Morajo biti sproščeni in uživati v svojem mestu."

Malenić še opozarja, da sta bila blok 1 in 2 prodana Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ki se je zaradi nerentabilnosti odrekel gradnji neprofitnih stanovanj in se odločil za gradnjo stanovanj za trg: "Res, da po stroškovni najemnini, kar predstavlja okrog 7 evrov na kvadratni meter, kar je vseeno nižja cena, kot je obstoječa tržna cena v Kopru, moti pa me to, da ima republiški stanovanjski sklad obligacijo, da naredi razpis za celotno Slovenijo, ne le za prebivalce Kopra in Ankarana." Maleniču se zato poraja vprašanje, "ali ne bo to postalo še eno vikend ali študentsko naselje, s katerim pereč problem stanovanjske stiske ne bo rešen?"

Nekdanji direktor koprskega JSS je prepričan, da bi bilo pri planiranju stanovanj v Kopru potrebno vključiti tudi Univerzo v Kopru in dijaški dom: "Morali bi zagotoviti določeno število enot oz. ležišč za študente, s čimer bi se zmanjšal pritisk na privatne najemodajalce, posledično pa bi se znižale tudi cene najemnin, ki so pri nas zelo visoke." Malenić je namreč mnenja, da bi bilo treba zagotoviti optimalne pogoje za študente, da po študiju ostanejo pri nas ter mestu in skupnosti prinesejo dodano vrednost.

V Civilni iniciativi Parka ne damo zato pozivajo k udeležbi na nedeljskem referendumu in h glasovanju PROTI. "Glas PROTI je glas skupnosti, glas vseh nas. Glas PROTI pomeni, da bomo skupaj sooblikovali prihodnost Mestne občine Koper, ki bo vsem nam omogočila boljši standard življenja, nove kvalitetne zaposlitve in občino, na katero bomo po treh letih spet lahko ponosni prav vsi," pravijo.

"Glasuje PROTI! PROTI tajkunom in PROTI uničevanju Kopra," so jasni.

PR - Vsebino omogoča Civilna iniciativa Parka ne damo