GIBANJE SVOBODA KOPER – ZA! OBČINO PRILOŽNOSTI: Spoznajte 30 kandidatk in kandidatov za občinski svet

Koper

Gibanje Svoboda se tudi v Mestni občini Koper odločno podaja na lokalne volitve s svojo listo 30 kandidatk in kandidatov za občinski svet, od katerih polovica živi na podeželju občine. Sestavljajo jo posameznice in posamezniki, ki so se v lokalnem prostoru s svojim delom in znanjem že dokazali, tokrat pa želijo na podlagi lastnih izkušenj sooblikovati občino s konkretnim delom v občinskem svetu. Verjamejo namreč, da se v občini lahko s skupnimi močmi naredi še več, zato si prizadevajo ZA! OBČINO PRILOŽNOSTI.

Gibanje Svoboda na Slavniku

Mestna občina Koper mora ponovno postati najrazvitejša občina v Sloveniji, ki bo po uspešnosti prepoznana v širšem evropskem prostoru. Postati mora prostor, ki z ustvarjanjem spodbudnega poslovnega okolja vzpostavlja pogoje za vedno nove poslovne priložnosti in nova delovna mesta z dodano vrednostjo, ki jih spremlja kakovost bivanja. Kandidatke in kandidati SVOBODE želijo oblikovati občino, ki bo odprta za inovativne preboje v gospodarstvu, kjer se bo krepila konkurenčna prednost njene lege, kjer se bo zagotavljal prožen, sodoben, digitalno povezan in učinkovit javni servis na celotnem območju občine. V SVOBODI želijo sooblikovati Mestno občino Koper, ki bo še bolje zagotavljala učinkovite in kakovostne javne storitve vsem prebivalcem, ki v občini živijo, delajo, ustvarjajo in občino obiščejo.

S tem namenom listo kandidatk in kandidatov sestavljajo posamezniki, ki bodo s svojim znanjem in zagonom uspešno pripomogli k hitrejšemu razvoju občine, v korist vseh, ki sobivajo v skupnem prostoru.

Nosilec liste je Matjaž Čok, magister managementa in MBA, s Plavij pri Škofijah, ki ga javnost zelo dobro pozna v vlogi predsednika Krajevne skupnosti Škofije, saj je v zadnjih letih uspešno s sokrajani razvijal območje Škofij. Izkušnje pri delu z ljudmi, občinsko upravo in z upravljanjem krajevne skupnosti želi sedaj prenesti na višjo raven. Matjaž je tudi podjetnik z lastnimi gostinskimi obrati.

Poleg Matjaža sestavlja ekipo SVOBODE Mateja Hrvatin Kozlovič, magistrica turizma in MBA, podjetnica iz Trušk. Mateja je inovatorka v turizmu, ki je za svoje produkte prejela različne nacionalne ter mednarodne nagrade in več priznanj za trajnostni pristop. Mateja uspešno povezuje številne ponudnike v celovito turistično ponudbo na območju Slovenske Istre. Prizadeva si za sistematičen razvoj in uvajanje novih poslovnih modelov na področju trajnostnega turizma, ki mora v prvi vrsti prinesti blaginjo domačinom in pri tem ohranjati kulturno identiteto Istre.

Med nosilci liste je tudi Matej Kralj, vinar in mlad prevzemnik kmetije, iz Škocjana. Matej že od malih nog verjame, da je istrska zemlja izjemno bogastvo, ki jo moramo negovati in ohranjati tudi za prihodnje rodove. Prepričan je, da moramo v čim večji meri stremeti k samooskrbi. V tem pogledu je pred občino še veliko izzivov in priložnosti, za katere si bo tudi sam prizadeval. Potrebno bo aktivno spodbujati vse občanke in občane k lastni pridelavi sadja in zelenjave, od manjših urbanih vrtov do večjih nasadov, ki morajo biti dodeljeni sistematično. 

Na listi sledi Vesna Rebec iz Dekanov, magistrica managementa, ki si je kot direktorica občinske uprave ene izmed občin Slovenske Istre prizadevala približati občinsko upravo občankam in občanom. Zaveda se, da je občinska uprava velikokrat edini stik občanov z lokalno oblastjo in zato zagovarja strokovno in pregledno upravo, ki bo zagotovila prijetno izkušnjo vsem občanom in ki bo zmožna prevajati potrebe prebivalcev v izvedbene načrte.

Kandidati z ministrom Urošem Brežanom

Del ekipe z najrazličnejšimi izkušnjami je tudi Jan Muženič, diplomirani organizator turizma iz Boninov, ki je vrsto let delal doma in v tujini, v stiku s tujimi podjetji iz turističnega gospodarstva. Posebno pozornost bo namenjal vsebinam, ki bodo pripomogle k obuditvi mestnega jedra in podeželskih središč. Prav tako želi na najboljši način izkoristiti naravne danosti za potrebe športa in turizma, predvsem pa vidi velik potencial v aktivnejšem razvoju območja Kraškega roba.

Iz gospodarstva prihaja šesta kandidatka na listi Mojca Kačinari iz centra Kopra, magistrica ekonomskih ved in uspešna podjetnica. V prvi vrsti si želi, da se v Mestni občini Koper ustvari podporno okolje za razvoj raznovrstne podjetniške iniciative na področju storitvenih industrij, terciarnih in kvartarnih dejavnosti v okviru vzpostavitve najsodobnejšega tehnološkega stičišča v Sloveniji.

Spoznajte tudi ostale posameznice in posameznike na listi SVOBODE za občinski svet, ki jih družijo sorodne vrednote, predvsem pa pripadnost Mestni občini Koper. S svojimi izkušnjami, dosedanjim delom, znanjem, entuziazmom in nenazadnje pripravljenostjo do trdega dela želijo aktivno soustvarjati nadaljnji razvoj svoje občine. Spoznate jih. 

Ekipa SVOBODE je pripravila ambiciozen, a hkrati uresničljiv volilni program, na podlagi katerega želi v prihodnjem mandatu razvijati občino, tudi s pomočjo Vlade Republike Slovenije. Za več informacij o vsebini programa in aktivnostih SVOBODE na terenu obiščite spletno povezavo Gibanje svoboda Koper in Facebook stran Gibanje Svoboda Slovenska Istra. Z njimi pa se lahko tudi srečate na Čevljarski ulici 40 v Kopru vsak dan med 16. in 18. uro.