FRANCI MATOZ: "Težko verjamem, da bi se v zgodovini Kopra lahko pojavil tak župan z vizijo, kot je Boris Popovič"

Koper

"Koper je bil pred šestnajstimi leti mrtvo mesto. Imeli smo eno glavno asfaltirano ulico, policijsko upravo in parkirišče, mrtvo in umazano mestno jedro, stare šole in vrtce, star gasilski dom, neurejeno infrastrukturo na podeželju in še in še ... Ničesar od tega, kar imamo danes, ni bilo," nam je v intervjuju povedal odvetnik Franci Matoz. Obenem je priznal, da je bil pred šestnajstimi leti skeptičen do župana Mestne občine Koper (MOK) Borisa Popoviča, "saj se rdeča oblast ni kar tako hotela odpovedati vladanju v Mestni občini Koper. Sledili so nezakonit pripor in neupravičeni kazenski postopki, ampak Borisa Popoviča na srečo vseh nas to ni ustavilo." Popovič ga je presenetil tudi s tem, da se je zelo hitro učil. "Danes je tako strokovno usposobljen, da se lahko povsem enakovredno pogovarja z urbanisti, projektanti, nadzorniki, izvajalci ali finančniki. V občini pozna vsako šolo, vrtce, društva, pa tudi vsako lučko, vsak robnik, vsak pločnik. Skratka, podrobno pozna vse projekte, ki se izvajajo v MOK. Vesel in počaščen sem, da sva prijatelja in da sem tudi sam lahko del te zgodbe o uspehu Mestne občine Koper," je povedal Matoz, ki je v intervjuju spregovoril o Popovičevih izzivalcih na letošnjih lokalnih volitvah, številnih uresničenih projektih v koprski občini in tistih, ki šele bodo ugledali luč sveta. Pa o dvigalu, novoletnih lučkah in koprski turistični zgodbi, ki jo je spisal človek s pogledom, ki seže daleč v prihodnost in kakršnega zmore samo velik vizionar in neumoren garač. Kar Boris Popovič nedvomno je.

Franci Matoz

"Občinski prostorski načrt je samo novelacija obstoječih planov in MOK je ravnala povsem pravilno, da ni hitela s sprejetjem prostorskega načrta, kajti zakonodaja se je v času od leta 2010 do leta 2018 dvakrat spremenila in bi hitenje povzročilo nepotrebno zapravljanje nemajhne vsote proračunskega denarja. In seveda je pravilno, da se bo prostorski načrt delal šele po 1. 6. 2018, glede na novosti v zakonodaji. Seveda pa ni izključeno, da se bo zakonodaja, ki na nivoju države ureja prostorsko planiranje, še spremenila, saj je skoraj že modna muha, da vsakokratna vlada spreminja postopke in vsebino prostorske zakonodaje."

V ponedeljek je v Svetem Antonu potekalo predvolilno soočenje kandidatov za župana Mestne občine Koper (MOK), ki se ga je Franci Matoz udeležil kot podpornik in prijatelj koprskega župana. Soočenje je spremljal z vidika pravnika in odvetnika in pri izzivalcih ga je presenetilo predvsem nepoznavanje osnovnih pristojnosti in delovanja občine, nam je razkril v intervjuju. "Toliko neznanja in toliko nevednosti, kot sem ju na tem soočenju zasledil od izzivalcev župana Borisa Popoviča, nisem že dolgo slišal na enem mestu."

Kot nam je pojasnil, ga je presenetilo predvsem to, da so vsi poudarjali, "da zaradi tega, ker v MOK še ni sprejet občinski prostorski načrt, zastaja razvoj, da občina nima prostorskih aktov, jasnega cilja, prostorske politike. Tisti, ki so to zatrjevali in vneto zagovarjali, ne vedo, da so bili prostorski akti v Mestni občini Koper izdelani že zdavnaj," je jasen. Ne vedno niti, "da ima MOK jasno začrtan urbanistični razvoj in izdelane načrte razvojnih programov ter da so v občini izdelani prostorski akti, ki so in bodo omogočili nadaljnji razvoj."

Popovičevi izzivalci so na soočenju po Matozovih besedah tudi "očitno spregledali ali pa namenoma pozabili na izgradnjo moderne obrtne cone na Serminu, gradnje šol, vrtcev, gasilskega doma, zdravstvenega doma, številnih neprofitnih stanovanj na Dolinski cesti ipd. Vse to ne bi bilo mogoče, če občina ne bi imela urejenih prostorskih aktov. Zato je zgodba o nesprejetju OPN le predvolilna floskula," pojasnjuje.

"Večini kandidatov ni jasno, kakšne pristojnosti ima občina v zvezi z Luko"

Druga stvar, ki ga je presenetila na ponedeljkovem soočenju županskih kandidatov, je bilo nepoznavanje pristojnosti občine v zvezi z Luko Koper.

"Večini ni bilo povsem jasno, da prostorsko urejanje za območje Luke Koper ureja država in da je občina z doseženim sporazumom z Luko Koper v zvezi z umikom ladij in pretovora s tako imenovanega nultega pomola ter z odškodnino, ki jo bo Luka Koper izplačevala letno v višini 200.000 evrov v poseben sklad, ki bo namenjen za sanacijo in odpravo negativnih vplivov hrupa, svetlobe in prašnih delcev, pridobila veliko več, kot bi imela možnosti v samih upravnih postopkih, kjer niti ni stranka postopka v pravem pomenu in bi lahko v postopku podajala smo svoja mnenja, ki pa jih država ni dolžna upoštevati," pojasnjuje Matoz.

Kot nadaljuje sogovornik, to seveda pomeni, da je postopen umik tovornih ladij iz tako imenovanega nultega pomola zelo velik uspeh, "saj bo to zelo zmanjšalo negativne vplive na mesto. Prav tako je treba poudariti, da bodo sredstva iz sklada, v katerega bo vplačala denar Luka Koper d.d., porabljena izključno za sanacijo fasad, oken ... na objektih, ki so najbolj izpostavljeni negativnim vplivom. Občankam in občanom je župan torej zagotovil, da bodo njihovi objekti obnovljeni z denarjem, ki ga bo zagotovila Luka Koper d.d.," je spomnil Matoz.

Presenetilo ga je tudi razmišljanje kandidatov o tem, kaj lahko počne občina s kmetijskimi zemljišči

Na soočenju ga je presenetilo tudi, ko so vsi razmišljali tudi o tem, da ima občina možnost, da z občinskim prostorskim načrtom kar sama spreminja namembnost zemljišč iz kmetijskih v stavbna, "čeprav je vsak tak postopek povezan s soglasjem pristojnih soglasodajalcev, predvsem ministrstva za kmetijstvo, in da je sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna zelo, zelo omejena."

V primeru, da bi občina predlagala take spremembe, mora namreč v postopku spreminjanja zagotoviti tudi ustrezna nadomestna kmetijska zemljišča. "Seveda je veliko bolj pomembno to, kar je na soočenju poudaril župan Boris Popovič, da bi občine dobile vrnjena kmetijska zemljišča, ki jim jih je država neupravičeno odvzela z ustanovitvijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov," dodaja Matoz.

"Protikandidati Popoviču priznavajo, da je naredil veliko"

Matoz poudarja, da je večina kandidatov na ponedeljkovem predvolilnem soočenju priznala, da je bilo v šestnajstih letih mandata župana Borisa Popoviča v občini storjeno veliko, "vendar pa menijo, da je treba več narediti za razvoj, za kvaliteto življenja itd. Seveda vsi govorijo bolj pavšalno, nimajo nekih konkretnih projektov in idej, predvsem pa ne vedo, kako bi kaj dejansko izvedli."

Matoz je kot primer pomanjkanja idej navedel izjavo enega od kandidatov, ki "je dejal, da bi se zavzemal za to, da država preda servitski samostan najprej občini, nato bi kandidiral za evropska sredstva in ko bi jih pridobil, bi ga obnovil ter predal univerzi. Čeprav ga je država že predala univerzi. Se pravi, da bi občina samo obnovila servitski samostan in ga vrnila uporabniku, ki ga že ima."

Boris Popovič

"Iz Marjetice Gašpar Gašpar Mišič ni odšel iz razlogov, kot jih sam navaja. Razlogi so razvidni iz ugotovitev računskega sodišča, ki kaže pravo, po moji oceni žal slabo luč njegovega vodenja tega javnega podjetja."

"Borisu sem že pred leti povedal, da Mišič ni najboljša izbira"

Matoz priznava, da ga je na soočenju presenetil tudi kandidat za župana Gašpar Gašpar Mišič. "Glede na to, da je bil toliko let direktor Marjetice Koper in imel druge položaje, sem mislil, da mu je delovanje občine bolj poznano, pa sem na tem soočenju opazil, da tudi njemu te zadeve niso poznane. Res je, da je moje osebno mnenje o njem takšno, kot sem ga pred leti v pogovoru že povedal županu Borisu Popoviču, ko sem mu ves čas zatrjeval, da je njegova odločitev, da ga je tedaj postavil za direktorja Marjetice Koper, napačna, saj sem že takrat ocenjeval, da to ni najboljša izbira. Danes župan verjetno vidi, da sem imel prav, ko sem mu odsvetoval takšno ravnanje."

"On je entuziast, stoodstotno predan svojemu delu, enostavno se ne ustavi"

Glede na osebne izkušnje, ki jih ima v šestnajstih letih s koprskim županom, Matoz pove, da ima Boris Popovič zelo jasno vizijo razvoja Mestne občine Koper, tako z vidika prostorskega načrtovanja kot z vidika samega razvoja turizma ter kvalitete življenja v samem mestu in primestnih vaseh.

"Župana osebno poznam. Veliko let sva sodelovala in še sodelujeva, sva tudi prijatelja. In včasih se tudi sam začudim, ko ugotovim, da razmišlja daleč naprej, veliko dlje kot mi, in da ima v glavi vsak kvadratni meter zemljišča Mestne občine Koper, pozna vsako vas, vsak zaselek, vsako potko, vsako cesto, vsako ulico, vsak pločnik. V tem pogledu je neverjeten, kako enostavno mu to uspeva? Seveda jaz vem, kako. Tako, da je v službi 'štiriindvajset ur' oziroma najmanj šestnajst ur na dan aktivno dela. Bojim se, da lahko tudi na škodo svojega zdravja. Ampak, ker je entuziast, stoodstotno predan svojemu delu, se enostavno ne ustavi," razkriva sogovornik.

"Tisti, ki zadevo poznajo ali jo spremljajo, in vsi, ki živijo v Mestni občini Koper, bodo videli, da so mogoče pri začetkih nekih investicij dvomili ali pa celo mislili, da se mesto ureja deloma ali pa stihijsko, nakar so po tolikih letih lahko ugotovili, da sta vsaka naložba in vsak poseg v prostor skrbno premišljena in vnaprej načrtovana ter izključno v korist boljšega življenja občank in občanov."

"Rezultat šestnajst let dolgega procesa urejanja Kopra je mesto, ki sije v povsem novi podobi"

"Začelo se je z gradnjo šole, gasilskega in zdravstvenega doma (urejanjem celotne infrastrukture v mestu in primestju), z odprtjem mesta na območju Luke, s povezavo med Pristaniško, Vojkovo in 'krogom' okoli mestnega jedra, pozneje pa se je začelo mesto širiti s semedelsko promenado proti Žusterni," je Matoz strnil šestnajst let dolg proces urejanja Kopra, ki danes sije v povsem novi podobi.

"Tisti, ki to spremljajo, bodo videli, da ima vse svoj smisel," nadaljuje. Najprej se je uredilo infrastrukturo okoli mesta in v mestnem jedru, zdaj pa "se zadeva širi v smeri Žusterne, saj je namen župana, da bo občina pridobila to tako potrebno plažo za prebivalce mesta Koper, okolice in tudi za turizem, kajti Kopru trenutno najbolj manjka ta plaža."

"V naslednjem letu pa je poleg izgradnje prekrasnega dvigala v načrtu tudi celotna ureditev plaže (pri tem ne gre prezreti neverjetnega dosežka župana, da se je končno zaprla stara cesta med Koprom in Izolo, ki jo je MOK že uredila za pešce, kolesarje, kopalce ...), in sicer z izgradnjo novega, tako imenovanega skalometa, ki bo omogočal občanom in občankam, otrokom, varno kopanje na urejenem kopališču," razlaga sogovornik.

"Dejstvo je, da ima župan idejo, kako nadaljevati z urejanjem mesta in okolice, da ima v glavi jasno začrtan razvoj MOK in da je v tem pogledu vizionar. Njegove ideje, ki se na prvi pogled zdijo mogoče celo malo čudne ali neuresničljive, se skozi vsa ta leta dejansko zgodijo in na koncu vidimo, da je tudi večino svojih obljub, oziroma skoraj vse, tudi uresničil."

Eden od Popovičevih projektov, ki so v fazi razvoja, je gradnja dvigala za povezavo med Markovcem in Žusterno oz. Koprom. "Ko tisti, ki so bili najprej kritiki tega dvigala danes vidijo projekte, kako je bila zadeva zamišljena, vedo, da bo Koper s tem dobil preko, 300, 400 metrov lepe, urejene plaže in povezavo, prek katere se bodo prebivalci Markovca lahko neposredno spuščali na to urejeno plažo, istočasno pa bodo s tem povezali Markovec s starim mestnim jedrom," pove Matoz.

"Na začetku sodelovanja s Popovičem sem bil skeptičen, ker ni bil politik"

Matoz je pogledal v preteklost in se spomnil svojih začetkov sodelovanja s Popovičem ob nastopu njegovega prvega županskega mandata leta 2002. "Glede na to, da v politiki ni bil, župan pa mora imeti tudi neka strokovna znanja, sem bil ob začetku njegovega županovanja (predvsem zaradi poprej navedenih dejstev o nezakonitem priporu in obračunu starih oblasti z njim) skeptičen. Ne v smislu njegove energije, ker sem vedel, da je ima dovolj in da bo posvetil ves svoj čas in energijo v to, ampak skeptičen v tem smislu, kako bo uspel obvladati preko sto zaposlenih, strokovne službe, urade, ki so jih postavili prejšnji župani."

"Če bo, in vem, da bo, s takšno energijo nadaljeval vsaj še en mandat, bodo Koprčani in Koprčanke resnično presenečeni, kaj bo v dvajsetih letih nastalo iz MOK pod vodstvom župana Borisa Popoviča."

A ga je Popovič presenetil. "Presenetil me je, ker se zelo hitro se uči in zelo hitro sprejema nasvete. Danes, po vseh teh letih, je strokovno tako usposobljen, da dejansko obvlada vsa področja dela MOK. Tako glede samih financ, proračuna, kot izvedbe samih investicij  pri izvedbi investicij je pravzaprav on glavni nadzor."

Matoz pojasnjuje, da se Popovič "lahko povsem enakovredno pogovarja z urbanisti, projektanti, nadzorniki, izvajalci ali finančniki, na področju družbenih dejavnosti, zdravstva ... V vseh teh letih je na teh področjih izjemno napredoval in danes sem prepričan, da je dejansko edini in najboljši, da Mestno občino Koper vodi in dokonča svojo vizijo razvoja mesta in primestja. V nasprotnem primeru sem prepričan, da bo razvoj zastal in občina bo nazadovala, seveda v škodo občank in občanov."

"Potniške ladje v Koper niso prišle same od sebe, v to je bilo vloženega veliko napora"

Matoz se je v pogovoru spomnil časa, ko je bil govor o tem, da bodo v Koper prišle prve potniške ladje, v kar je župan s svojo ekipo vložil ogromno energije. "Tisti, ki danes misli, da je normalno, da ladje prihajajo v Koper, da so prišle same, da so se ponujali sami, ne ve, da so prej potovale iz Italije proti Dubrovniku  Koper je bil nekje vmes in ni bil nikakršna destinacija, tem turistom ni imel nič za ponuditi. Ampak vseeno je županu takrat s sodelavci nekako uspelo prepričati ladjarje, da so te potniške ladje prišle v Koper," obuja spomine.

"Zelo dobro bi bilo, da bi našli in si prebrali ta članek, ker bi videli, kakšen vizionar je bil Boris Popovič, ko se je boril, da so te prve ladje lahko prišle in ko nihče ni verjel, da od tega kaj bo in ko so nekateri mislili, da pomeni prihod potniških ladij celo motnjo v razvoju kraja ... Danes vsi to vidijo kot uspeh, ampak mislijo, da se je zgodil skoraj sam. Nič se ni zgodilo samo, vse se je zgodilo s trdim delom in trudom župana in njegove ekipe."

Ob tem ni mogel mimo svojega tedanjega presenečenja ob prebiranju članka v Primorskih novicah. Spomnil je, da je bilo mestno jedro takrat ob nedeljah prazno in pusto, saj so bile trgovine in lokali večinoma zaprti.

Mestna občina Koper je po prihodu prvih potniških ladij poslala vsem lokalom, obrtnikom in lastnikom trgovinic v starem mestnem jedru "vljudnostni poziv, da bi obratovali tudi ob vikendih. V časopisu je pisalo, kako so slednji protestirali proti temu, da bi imeli svoje lokale in trgovine odprte še v nedeljo, kajti to pomeni dodatne zaposlitve, dodatne obremenitve. Od občine so zahtevali, da jim subvencionira dodatne zaposlitve, če želi, da bi obratovali tudi ob vikendih."

Matoz se spominja, da je bil močno presenečen ob prebiranju omenjenega članka, "ker to zgleda tako, kot da nekomu pripelješ petsto kupcev pred trgovino in ga prosiš, naj jo odpre, da bodo ti kupci kaj kupili in bo on zaslužil, on pa želi imeti za to subvencijo, ker mora imeti tam delavca. Danes bi malokdo verjel, da je bilo to mogoče in da je bila taka reakcija na prve ladje, ki so takrat prihajale," zaključuje.

Vroča polemika o novoletnih lučkah

Enaka polemika se zdaj odvija okrog razsvetljave v Kopru. "Vem, da se župan ves čas zelo trudi, da bi pozimi, ko ni turizma in je mesto bolj prazno, ko se nič ne dogaja razen novoletnih prireditev v taverni, mesto zaživelo v vsem svojem sijaju. Želi si, da imeli občani in občanke delo in dohodke iz tega naslova, da bi lokali in trgovine živeli." Po dolgem razmišljanju se je rodila ideja, ki v svetu ni tuja in je v nekaj evropskih mestih že zaživela, in sicer, "da bi se od novembra do konca januarja mesto okrasilo oziroma opremilo z razsvetljavo, svetlobnimi liki, ki bi pričarali praznično vzdušje Koprčanom in Koprčankam in da bi si jih prišli ogledat seveda številni turisti."

Kot je dejal Matoz, dolgoletne izkušnje nekaterih evropskih mest kažejo, da si je tovrstno novoletno osvetlitev v treh mesecih ogledalo tudi po pet milijonov turistov. "Kritike župana Popoviča in to tistih, ki poskušajo vsako dobro priložnost in zgodbo prikazati kot slabo, je zanimalo samo, ali je občina za to dala 500 ali 550 tisoč evrov. Širili so lažne polemike o tem, ali to res sodi v mesto, ali je to le kič, kam se jih pritrjuje, zakaj se jih pritrjuje ... Nihče pa ne vidi bistva."

In bistvo je v tem, da bo mesto Koper s to praznično razsvetljavo oziroma praznikom luči, poimenovanim Čudolandija, oživelo in imelo praznično vzdušje več mesecev. "Da bomo, kot je poudaril župan, namesto da bi hodili gledat novoletne lučke v Ljubljano in Zagreb, ostali doma in bomo to imeli tukaj. In da bodo naši otroci in vsi ostali veseli, ko bodo gledali te like in se bodo v domačem kraju lahko počutili praznično. To je bilo najbolj pomembno."

"Tudi v domačem gospodinjstvu ni važno, koliko članov šteje družina, ampak koliko prihodkov ima in koliko kredita je vzela in ali bo to sposobna vračati glede na prihodke. Ter seveda, koliko procentov vaših prihodkov predstavlja obveznost vračanja."

O proračunu in zadolženosti

V medijih se pogosto podaja zmotne in nerealne ocene o zadolženosti Kopra, je opozoril. "Piše se, da je Koper ena najbolj zadolženih občin na prebivalca  kar ni res. Zadolženost je treba vedno gledati skozi prihodke in skozi to, kakšen delež proračuna je namenjen odplačilu zadolževanja, ne pa na število prebivalcev. Tak izračun je napačen in zavaja, vsaj po mojem mnenju. Zakaj? Ker če bi se na primer občina, ki ima samo milijon in pol prihodkov v proračunu, zadolžila za sto petdeset tisoč evrov (obveznosti vračila letno), bi bila bolj zadolžena, kot je Mestna občina Koper, pa čeprav bi bila mogoče manj zadolžena na prebivalca," pojasni Matoz.

Po njegovih besedah je namreč bistveno samo to, ali se je občina zadolžila v okviru dopustnosti omejitev glede na prihodke v proračun. "MOK je zadolžena pod mejo zadolževanja, do katere je to dopustno glede na zakon in je še daleč ne dosega, medtem ko je marsikatera občina že dosegla mejo, do katere se sme zadolžiti, da je to še zdržno. Tudi ta zgodba, ko se govori o zadolženosti MOK, je dejansko neresnična in napačno prikazana."

Dejstvo pa je, da drugi kandidati za župana radi spregledajo, da je bilo urejanje infrastrukture v koprski občini tudi plod ustvarjanja prihodkov, "ki jih je ustvarila MOK z aktivnostjo župana in ekipe, tako da je privabila investitorje, ki so gradili in vlagali v MOK, da je potem na podlagi tega pridobila sredstva iz plačila pristojbin, komunalnega prispevka ..." S tem denarjem so se nato lahko financirale vse te zelo pomembne investicije, ki so izboljšale življenje ljudi v občini.

"Težko verjamem, da bi se v zgodovini Kopra ponovil tak župan, kot je Boris Popovič, zato ker ima vizijo, delavnost, vztrajnost in je tudi zelo, zelo strokoven v tem delu. Vem, da se bodo Koprčani in Koprčanke pravilno odločili na volitvah in da bo župan Boris Popovič dobil še en mandat."

V šestnajstih letih od mrtvila do turističnega razcveta

Matoz se strinja, da je bil Koper pred šestnajstimi leti mrtvo mesto. "Današnje Kroštole ni bilo, pred tem je bila tam Mokra mačka, mestno kopališče pa pravzaprav smetišče. Tam je bila ograja, območje Luke, zaprto in mrtvo, nedostopno mesto. Imeli smo glavno asfaltirano ulico, policijsko upravo, parkirišče. Ničesar od tega, kar imamo danes, ni bilo. Kdor si pogleda stare fotografije ali se tega še spominja, bo videl, kakšen neverjeten preskok se je zgodil do danes. Pred dolgimi leti Koper ni bil zanimiv za turiste, danes pa sobodajalstvo cveti, v poletnih mesecih, pa tudi zdaj, skorajda ne dobiš prenočišča."

Kot dodaja Matoz, turistični zgodbi Kopra manjkajo samo še hoteli. "Župan se trudi, da bi v sodnem sporu s Termami Čatež v zvezi s prodajo Hotela Koper, kjer je občina uveljavila predkupno pravico, občina zmagala in pridobila ta hotel. Pa ne zato, da bi se Mestna občina Koper šla hotelirstva, ampak zato, ker imata občina in župan željo zagotoviti, da se tam naredi najmodernejši in najboljši hotel, ki bo spadal v mestno jedro."

Hotel Koper in Hotel Žusterna zaradi prezadolženosti Term Čatež namreč trenutno propadata in izgubljata na kvaliteti, je jasen Matoz: "Hotel Koper je dejansko katastrofa in bi moral biti tako rekoč zaprt, Žusterna pa stagnira. Za kraj je seveda pomembno, da ima dobre hotele. In to želi župan Popovič doseči, ne pa, da se bo on šel hotelirstva, daleč od tega," zaključuje sogovornik.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Ankarančanka |  13 .11. 2018 ob  11: 04
Eeee brižni mi Ankarančani.. Pri nas v 4letih nič na vidiku razen enega krožišča in par kamnov v Valdoltri.. Srečni vi Koprčani, ker imate Borisa.. Upam da bo ponovno zmagal.. Boris, ti si legenda!
@@Ankarančan |  10 .11. 2018 ob  14: 07
In kaj ste naredili v zadnjem mandatu, sedaj ko imate oblast in denar. Nič. Zakaj narediti porebujete ideje, drznost... Ankaran pod vašim vodenjem bo še nekaj časa obstal v letu 70. Tako da ja Ankaran je sramota za Obalo. To je dejstvo.
gorenčan |  09 .11. 2018 ob  18: 17
Ma kaj ne vidite vi podrepniki Popot ,da so vaša javljanja v komentarji deležni samo minusov.
@Tom |  08 .11. 2018 ob  23: 32
-6
koprčankapura, je podala svoje mnenje na spoštpjiv način..Od kod ti pravica, da žališ njeno osebnost Dej se malo zamisli..
se ji bom jaz opravicil v tvojem imenu..
koprčankapura, oprosti, ker moraš brat ispade.
@Ankarančan |  08 .11. 2018 ob  21: 09
Ankaran je sramota za obalo, ker je Popo zaprl finančno pipico pred leti, ker niso vsi trobili v Popotov rog.
Ankarančan |  08 .11. 2018 ob  21: 02
-9
Boris je car. Oglejte si Koper in oglejte si Ankaran in vam bo tako jasno. Koper je urejeno mesto. Ankaran pa je sramota za obalo. Čeprav smo samostojna občina že en mandat napredka ni vidnega od nikoder.
lolita |  08 .11. 2018 ob  19: 02
-9
Jaz sem za Borisa!!!!! št. 6.
ziga |  08 .11. 2018 ob  18: 58
-8
POPO CAR!!!!!!
bingo |  08 .11. 2018 ob  18: 55
-8
Mi Koprčani smo z imenovanjem Borisa za župan dobili na lotu!
visionart |  08 .11. 2018 ob  18: 53
-6
Popo ti si car. Naredil si čudo v vseh teh letih!
timko |  08 .11. 2018 ob  18: 38
-8
Edina prava izbira za vse nas je Boris Popović!
Škrila |  08 .11. 2018 ob  18: 25
-5
Voliti Borisa Popoviča, pomeni voliti naš boljši jutri, za boljši jutri naših otrok.
1