Evropska pomoč za poplave namenjena pokritju interventnih stroškov

Slovenija

Nekaj več kot 14 milijonov evrov, ki jih je Evropska komisija iz solidarnostnega sklada EU za financiranje izrednih ukrepov namenila Sloveniji za sanacijo po katastrofalnih poplavah, bo država prejela približno mesec dni po podpisu sporazuma. Do tega naj bi prišlo v kratkem. Denar bo namenjen pokritju stroškov že izvedenih interventnih ukrepov.

Sporazum mora v imenu države podpisati minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik, a na ministrstvu za zdaj tega, kdaj se bo to zgodilo, še ne vedo natančno, zagotavljajo pa, da bo to že v kratkem.

Kot je pojasnil Ervin Vivoda iz sektorja za odpravo posledic naravnih nesreč pri ministrstvu za kmetijstvo in okolje, je v sporazumu predvideno, da bo dodeljeni denar namenjen za takojšnjo usposobitev infrastrukture in naprav na področju voda.

Evropska solidarnostna sredstva so tako namenjena obnovi objektov vodne infrastrukture na vseh s poplavami prizadetih območjih ter ponovni usposobitvi delovanja vodotokov, vključno z odstranitvijo dreves, zavarovanjem in popravilom jezov, obnovo nasipov, stabilizacijo vodotokov, popravilom brežin in izboljšanjem pretoka z odstranitvijo naplavin.

Vlada je za odpravo posledic poplav aprila letos sprejela program, s katerim je 14 milijonov evrov namenila za odpravo škode. "Prejeta sredstva iz solidarnostnega sklada bodo tako namenjena pokritju stroškov izvedenih interventnih ukrepov na vodotokih v letu 2012 ter za dela, ki se skladno s sprejetim programom odprave posledic izvajajo in bodo končana do konca novembra letos," je pojasnil Vivoda.

Največ sredstev za Štajersko

Program škodo zaradi lanskih poplav v Sloveniji ocenjuje na slabih 200 milijonov evrov, v kar pa ni vključenih še dodatnih 33 milijonov evrov škode na kanalu hidroelektrarne Formin, ki ni del javne vodne infrastrukture.

Država je konec lanskega leta za najnujnejšo odpravo posledic nastale škode na vodotokih iz proračuna že namenila slabih 4,8 milijona evrov, letos pa še omenjenih dodatnih 14 milijonov evrov. Največ denarja so namenili za sanacije na območju Drave v višini 6,5 milijona evrov ter na območju Savinje v višini dobrih 3,6 milijona evrov. Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da so sredstva evropskega solidarnostnega sklada lahko namenjena samo za obnovo javne infrastrukture.

Ministrstvo je pripravilo tudi načrt aktivnosti pri obnovi objektov vodne infrastrukture za obdobje od leta 2013 do leta 2017 za vsa povodja v Sloveniji. Kot pojasnjujejo, so dela za leto 2013 v izvajanju in bodo končana do konca letošnjega leta. Ker pa v predlogu sprememb proračuna za 2014 za ta namen ni predvidenih ustreznih sredstev, bo treba sprejeti program odprave posledic spremeniti.