e-Študentski Servis za Moje izkušnje prejel mednarodno nagrado

e-Študentski Servis je za sistem beleženja izkušenj iz študentskega dela dobil nagrado Mednarodne organizacije dela (The International Labour Organization). Njegovo storitev Moje izkušnje so namreč prepoznali kot drugo najboljšo prakso na področju zaposlovanja mladih na območju Evrope in centralne Azije.

Nagrado je servisu danes v Ljubljani podelila predstavnica Mednarodne organizacije dela Maaret Canedo Lohikoski. Ob tem je dejala, da so e-Študentski Servis nagradili, ker si njegov program prizadeva olajšati prehod od izobraževanja na trg dela s pomočjo spletne platforme z digitalnim portfoljem, na katerem so predstavljene delovne izkušnje študentov. "Tako ustvarijo zelo pomembno povezavo med študenti in zaposlovalci," je dejala.

Vodja razvoja kadrov in posredovanja dela na e-Študentskem Servisu Katarina Bremec Slanič pa je izpostavila, da so priznanja zelo veseli. Rezultati njihovega dela po njenih besedah kažejo, da zabeležene študentske delovne izkušnje mladim dvigujejo zaposljivost in jim pomagajo na poti do prve zaposlitve. "Delodajalci namreč cenijo in upoštevajo delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, Moje izkušnje pa jim pri tem olajšajo postopke kadrovske selekcije," njene besede povzema sporočilo za javnost.

Sistem beleženja izkušenj je e-Študentski Servis skupaj z Zavodom Nefiks razvijal od leta 2010, zaživel pa je dve leti pozneje. Danes ga uporablja tisoče študentov, ki iščejo zaposlitev, saj jim je pregled vseh del, opravljenih v času študija, verodostojna referenca na razgovoru. Kot zelo uporabna je bila sprejeta tudi na strani delodajalcev, saj daje realen pregled nad kandidatovimi izkušnjami in pridobljenim znanjem tekom študija, je še zapisano v sporočilu