Dve tretjini odraslih v EU zna vsaj en tuji jezik

V članicah EU se je leta 2011 večina šolarjev in dijakov kot tujega jezika učilo angleščine, sledijo ji francoščina, nemščina in španščina. Pomembnost angleščine se potrjuje tudi med odraslimi, med katerimi jih večina najbolje obvlada prav ta jezik, vsaj en tuji jezik pa zna dve tretjini vprašanih, ugotavlja evropski statistični urad.

Leta 2011 se je 83 odstotkov učencev na osnovnošolski ravni in 94 odstotkov na srednješolski učilo angleščine. Drugi tuji jezik, ki se ga najpogosteje učijo na obeh ravneh, je francoščina - posveča se ji 19 odstotkov osnovnošolcev in 23 odstotkov srednješolcev, sledita pa ji nemščina z devetimi oz. 21 odstotki ter španščina s šestimi oz. 18 odstotki.

Delež osnovnošolcev, ki se učijo angleščino, je na Malti in v Avstriji stoodstoten, 90 odstotkov pa presega še v Španiji, Italiji, Grčiji, na Hrvaškem,v Franciji in na Poljskem. V Sloveniji se je v osnovnih šolah uči 66 odstotkov učencev, kažejo podatki raziskave, ki jo je Eurostat objavil ob evropskem dnevu jezikov.

Angleščina ostaja najpogostejši tuji jezik

Francoščine se medtem več kot polovica osnovnošolcev uči v Luksemburgu in Romuniji, medtem ko delež učencev, ki se posvečajo nemščini, presega četrtino v Luksemburgu, na Hrvaškem, Danskem, Madžarskem in Slovaškem. V Sloveniji se nemščine uči 15 odstotkov osnovnošolcev.

Angleščina ostaja najpogostejši tuji jezik tudi na srednješolski ravni, kjer se je več kot 90 odstotkov učencev uči v vseh državah članicah, razen v Bolgariji, na Cipru, Madžarskem, Malti in Portugalskem. Druga najpogostejša izbira med tujimi jeziki na tej ravni je v desetih državah članicah nemščina, v devetih francoščina, v štirih španščina, v treh ruščina in v po eni švedščina in italijanščina.

V Sloveniji se angleščino učijo vsi

V Sloveniji se angleščine učijo vsi srednješolci, druga najpogostejša izbira pa je nemščina, ki se je uči 68 odstotkov srednješolcev.

Angleščina se je kot najbolj uveljavljen tuji jezik izkazala tudi med odraslimi, starimi med 25 in 64 let, v veliki večini držav članic, tudi v Sloveniji. Od teh jih v EU 20 odstotkov po lastni oceni angleško govori odlično, 35 odstotkov dobro, 45 odstotkov pa zadovoljivo.

Dve tretjini vseh evropskih državljanov je sicer dejalo, da zna vsaj en tuji jezik, njihov delež pa se med državami članicami močno razlikuje.

V polovici držav je tistih, ki znajo vsaj en tuji jezik, tri četrtine. Najvišji delež dosegajo v Luksemburgu, Litvi, Latviji, na Danskem, v Sloveniji (92 odstotkov) in na Švedskem. Najmanj odraslih zna vsaj en tuji jezik na Madžarskem, v Bolgariji in v Španiji.

Raven znanja se razlikuje

Tudi raven znanja tujega jezika se glede na lastno oceno močno razlikuje med državami članicami. V državah, kjer je na prvem mestu po znanju angleščina, se največji delež prebivalcev vidi kot odlične govorce tega jezika na Malti, Švedskem, Cipru, Danskem in Nizozemskem, najmanjši pa v Italiji, Franciji in Nemčiji.

V Sloveniji je svoje znanje angleščine kot odlično označilo 31 odstotkov vprašanih, kot dobro 41, kot zadovoljivo pa 28 odstotkov.

Svet Evrope je 26. september za evropski dan jezikov razglasil leta 2001. Dan je namenjen ozaveščanju o evropski kulturni in jezikovni pestrosti ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj dogajanja po vsej Evropi je tudi spodbuditi ljudi vseh generacij k učenju tujih jezikov.