DRUGA FAZA DEL NA FORNAČAH: Predvidena tudi zaključna ureditev plaže

Piran

Okolje Piran obvešča, da bodo danes pričeli z drugo gradbeno fazo sanacije tlačnega voda in razcepnega jaška na centralni čistilni napravi Piran.

Lokacija gradnje bo na tamponskem platoju na plaži Fornače. V prvi fazi leta 2017 je že bil saniran gor-vodni del tlačnega voda. Dela na cevovodih so se v prvi in se bodo tudi v drugi fazi izvajala po tehnologiji vgradnje sanacijskih mas (armirani poliester) z zračnim pritiskom, razcepni jašek pa bo vkopan in betonske izvedbe.

Obravnavani kanalizacijski sistem predstavlja izpustni del sistema, ki prečiščene vode iz Centralne čistilne naprave Piran odvaja preko tlačnega voda in razdelilnega jaška do podmorskega izpusta in nato v morje. Gradbena dela bo izvajalo podjetje Gradnje Polak Gabrijel Polak s.p. iz Primoža pri Šentjurju, pogodbena vrednost investicije znaša 350.000 evrov (brez DDV), dela pa bodo končana predvidoma decembra.

V sklopu investicije je predvidena tudi zaključna ureditev Plaže Fornače. Območje gradbišča, ki je prikazano na skici zgoraj, se bo delno tlakovalo, delno pa hortikulturno uredilo. Gradbišče se nahaja znotraj območja arheoloških najdb, zato je Okolje Piran pred pričetkom del pridobilo vsa potrebna soglasja ter zagotovilo sodelovanje ZVKDS OE Piran in izvajalca predhodnih arheoloških raziskav.

Okoliške prebivalce in uporabnike parkirišča prosijo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije, ki bo veljala v času izvajanja del.

Deli novico: