DODATNI RUMENI ZABOJNIKI: Marjetica Koper bo v letu 2022 nadaljevala s širitvijo komunalne infrastrukture

Koper

Na Marjetici Koper so pričeli z nameščanjem dodatnih rumenih zabojnikov za komunalno embalažo v Pobegih in Svetem Antonu. Do začetka leta 2022 bo tako še 3500 občank in občanov vključenih v sistem ločenega zbiranja odpadkov. Rezultati takega pristopa že dajejo rezultate, saj se je letos prvič po štirih letih obrnil negativni trend pri količinah ločeno zbranih frakcij odpadkov.

Tokratna širitev bo zajela v KS Pobegi Čežarji: Frenkovo ulico, Novo naselje, Kortino, Izvidniško cesta, Pobegovo naselje, Pot Elvire Vatovec, Kalistrovo ulico, Oljkarsko pot, Montinjančevo naselje, območje Na izvir, Kovaško ulico, Danijelovo ulico ter Cesto I. istrske brigade. V KS Sveti Anton pa: Farančan, Vrtine, Ravne, Cerej, Boškarje, Tomažiče, Hrib, Gregoriče, Turke, Fikone, Škofarje, Bužarje, Kavaliče, Šuštete, Kortino, Dolane, Klanec ter Kocjančiče.

Mešana komunalna embalaža predstavlja več kot 50 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev, zato bodo prilagodili tudi urnik odvoza. Tedensko bodo tako odvažali izmenično embalažo iz rumenih zabojnikov in mešane komunalne odpadke iz črnih zabojnikov. Odvoz bioloških odpadkov bo ostal nespremenjen.

Nov način odvoza za krajane v krajevnih skupnostih Pobegi – Čežarji in Sveti Anton, ki bodo zajeti v tokratno širitev komunalne infrastrukture bo pričel veljati s 1. januarjem 2022.

Zabojnike bodo vsi krajani prejeli brezplačno, dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov.