DOBIČEK PO PREHODU ISTRABENZ TURIZMA NA DUTB: V teku dogovori glede Adriafina

Slovenija

Skupina Istrabenz je v prvem polletju ustvarila 4,6 milijona evrov dobička, potem ko je lani v tem času poročala o 2,5 milijona evrov izgube. Na poslovanje je sicer bistveno vplivalo dogajanje glede odvisne družbe Istrabenz Turizem, ki je sredi aprila prek izvršitve zastavne pravice pristala v rokah DUTB.

Danes objavljeno polletno poročilo o poslovanju skupine in družbe Istrabenz tako do 15. aprila upošteva poslovanje turistične družbe, ki ima v lasti šest hotelov v Portorožu, kot ustavljeno poslovanje.

Iz rednega poslovanja je tako skupina Istrabenz ob vsega nekaj pod 192.000 evrov prihodkov ustvarila 2,3 milijona evrov čiste izgube, kar je približno dve tretjini več kot v enakem obdobju lani. Iz ustavljenega poslovanja pa je skupina ustvarila 6,9 milijona evrov čistega dobička.

Skupaj je skupina pridelala 4,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je v enakem obdobju lani poročala o 2,5 milijona evrov izgube.

Na postavki ustavljenega poslovanja, torej družbe Istrabenz Turizem, je skupina do prenosa turističnega podjetja na DUTB ustvarila 4,7 milijona evrov prihodkov in 6,6 milijona evrov odhodkov, tako da je izguba dosegla 1,8 milijona evrov. Je pa skupina nato ob prenosu Istrabenz Turizma na DUTB ustvarila 8,7 milijona evrov pozitivnega finančnega učinka.

Kot so pojasnili v Istrabenzu, so z DUTB, upoštevajoč pogodbena določila, sporazumno naročili izvedbo cenitve delnic Istrabenz Turizma pri neodvisni zunanji cenilni družbi. Vrednost, po kateri bi delnice prodal dober strokovnjak glede na trenutne razmere na finančnem trgu je bila ocenjena v višini 42,6 milijona evrov in to je predstavljalo vrednost, po kateri je Istrabenz odsvojil te delnice.

Do odsvojitve delnic Istrabenz Turizma je prišlo po tistem, ko je vlada sredi februarja najprej kot skupščina t. i. slabe banke odločila, da ustavi prodajo delnic turistične družbe, s katerimi so bile zavarovane terjatve DUTB do holdinga Istrabenz. Razlog za to je bila očitana kršitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju Istrabenza in pogodbe o prestrukturiranju dolgov.

DUTB je nato kot največji upnik odpoklicala vse finančne terjatve do Istrabenza in unovčila zavarovanja oz. izvršila zastavno pravico s prenosom delnic Istrabenz Turizma ter jih v prvem koraku ustanovitve državnega turističnega holdinga prenesla na posebno namensko družbo.

Sta se pa DUTB in Istrabenz marca dogovorila, da bo DUTB svoje preostale terjatve do obalne družbe konvertirala v kapital in tako preprečila njegovo insolventnost, so spomnili v Istrabenzu, kjer imajo med drugim v lasti še 50-odstotni delež v družbi Adriafin, lastniku vinarske družbe Vinakoper. V Istrabenzu so navedli, da so v teku aktivnosti za izvedbo tega dogovora.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija