DIREKTOR ZD KOPER IGOR HRVATIN: "Naše sanje so selitev v nove prostore, na eni lokaciji"

Koper

Ob prehodu v leto 2021 smo se o težkih trenutkih preteklega leta in izzivih, ki jih prinaša novo leto, pogovarjali z osebo, ki ji v času epidemije koronavirusa zagotovo ni dolgčas. Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Koper Igor Hrvatin nam je povedal, kakšne izzive je leto 2020 prineslo za koprski zdravstveni dom, kako so se z njimi spoprijeli in kaj pričakujejo v novem letu. Kot je razkril, je njihova največja želja, da bi vse programe združili pod eno streho - v novih prostorih, na eni lokaciji.

Direktor ZD Koper Igor Hrvatin in koordinatorka Covid točke Vanja Kosmina Novak.

Minulo leto bo marsikomu ostalo v slabem spominu, kakšno leto je za vami?

Leto 2020 je bilo v vseh pogledih posebno leto. Epidemija novega koronavirusa je korenito posegla v naša življenja in čez noč spremenila naš način dela, druženja in preživljanja prostega časa ter nas prisilila, da se hitro odzovemo na novosti. Pred posebno preizkušnjo je postavila tudi zdravstvo, saj je dodatno obremenila zdravstvene delavce in sodelavce, ki so marsikatero prosto uro in popoldan žrtvovali za to, da bi pomagali drugim. Ob tej priložnosti bi se jim rad iskreno zahvalil za požrtvovalnost, vztrajnost, voljo in pogum, ki so jih izkazali v teh negotovih časih. Mnogi med njimi so namreč znova dokazali, da je delo v zdravstvu veliko več kot nudenje zdravstvene pomoči in nege, ampak znati v pravem trenutku najti toplo besedo in marsikatero težavo rešiti z nasmehom. To zmorejo le tisti, ki imajo veliko srce in posluh za stiske sočloveka.

Kljub vsemu pa življenje mora teči dalje. Čeprav so programi in dejavnosti, ki jih izvajamo v našem zdravstvenem domu, prilagojeni trenutnim epidemiološkim razmeram, prebivalcem še zmeraj nudimo nemoteno zdravstveno oskrbo in zagotavljamo izvajanje nujnih preventivnih programov. Poleg tega skrbimo za vstopno Covid točko, odvzem brisov s testi PCR in hitrimi antigenskimi testi ter za izvajanje programov prehospitalne enote, patronaže, cepilne ambulante, ambulante medicine dela in prometa. S tem namenom smo okrepili sistem e-naročanja, ki omogoča, da se na pregled ali posvet z zdravnikom ter za napotnico ali recept naročite kar prek spletnega obrazca. To je dobrodošlo predvsem za kronične bolnike s stalnimi recepti, ki jim tako ni treba hoditi v ambulante in se izpostavljati morebitni okužbi. Izboljšali smo tudi odzivnost na telefonske klice in elektronsko pošto, na katere zdravstveno osebje odgovori najkasneje v 24 urah. Se pa moramo zavedati, da so tudi zdravniki in sestre samo ljudje s svojimi občutenji in skrbmi, zato se lahko zgodi, da kakšen klic ostane neodgovorjen. Veseli bomo, če nas boste na to opozorili in nam podali kakšen predlog za izboljšavo, saj bomo le tako lahko postali boljši in uporabnikom prijaznejši.

Igor Hrvatin

Že lani ste okrepili programe zdravstvene oskrbe, katerih se nadejate letos?

Veseli smo, da nam je uspelo pridobiti program pulmologije, čeprav ta v resnici sodi na sekundarno raven zdravstvene oskrbe, saj na ta način lahko znotraj svoje hiše zagotavljamo kakovostno, varno, predvsem pa dostopno storitev našim pacientom. Čakalne vrste so pri nas bistveno krajše, ne govorimo o mesecih, ampak dnevih, včasih celo samo urah, kar je pomembno še zlasti v luči zgodnjega odkrivanja najrazličnejših bolezni. Pridobili smo dodaten program družinske medicine in program fizioterapije, ki smo ga začasno umestili v Šalaro, ob dve ambulanti družinske medicine. Želimo si, da bi fizioterapijo v prihodnje premestili v nove prostore, za zagotovitev katerih smo že pozvali koprsko občino.

Objavljen je razpis za najem novih poslovnih prostorov, kateri programi bodo v njih zaživeli?

S prostorsko stisko se naš zdravstveni dom sooča že vrsto let. Trenutno delujemo na 14 lokacijah v mestu in okolici, nekateri prostori so že stari in dotrajani, zato smo pred časom pozvali koprsko občino, ki je izkazala posluh in nam stopila naproti. Že lani smo del dejavnosti preselili v nove prostore v objektu Zeleni park 2, tam trenutno deluje Center za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, ki je naposled zaživel na enotni lokaciji. Ob odprtju prostorov je bilo slišati, da so prostori nadstandardni, resnica pa je, da so ti končno dovolj primerni, da lahko v njih zagotavljamo optimalne pogoje za opravljanje svojega poslanstva. Po enakem vzoru si želimo urediti prostore za fizioterapijo, z dodatnima dvema programoma, ki jih želimo pridobiti, pa po dolgih letih vzpostaviti center za fizioterapijo, ki bo zadostil trenutnim potrebam po tej dejavnosti.

V novih poslovnih prostorih bi združili tudi obe ginekološki ambulanti, ki danes delujeta na dveh lokacijah, kar precej otežuje delo, arhiviranje podatkov in tudi sistem nadomeščanja v času odsotnosti, del prostorov pa namenili Zdravstveno vzgojnemu centru, ki poleg preventivnih programov za predšolske in šolske otroke, izvaja programe za mlade mamice in bodoče starše ter različna izobraževanja. V nove prostore bi umestili še program Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, za katerega smo se že prijavili in bi lahko postal regijski, in Center za duševno zdravje odraslih. Dolgoročna želja občine in izvajalcev programov zdravstvene oskrbe pa so nedvomno novi prostori, ki bi omogočili, da vse programe in dejavnosti, tako preventivne kot tudi kurativne, združimo na enem mestu, seveda z ločenimi vhodi.

Mestna občina Koper je že napovedala gradnjo oziroma ureditev nadomestnih prostorov za potrebe zdravstvenega doma. Lahko poveste kaj več?

Najem poslovnih prostorov je zagotovo začasna rešitev, ki bo na enem mestu združila večino preventivnih programov. Ti so danes razseljeni po različnih lokacijah, pa še križajo se s kurativnimi programi, kar s stališča varovanja zdravja zagotovo ni v redu. Poti zdravih pacientov, ki zgolj prihajajo na diagnostični pregled, in obolelih, bi morale biti strogo ločene, kar narekujejo tudi najnovejši standardi in strokovne smernice. Želimo si, da bi se te obljube uresničile čim prej. Ena od verjetnih lokacij je t. i. območje za barko, ki je primerna tudi za našo prehospitalno enoto. Sočasno se bomo morali soočiti s težavo pomanjkanja kadra, zlasti zdravnikov družinske medicine, kar bodo morali reševati na ravni države.

Covid točka pred ZD Koper

Kako se soočate s trenutno situacijo, bili ste namreč med prvimi, ki so se uspešno prilagodili novim razmeram?

Če smo prej improvizirali, lahko rečem, da imamo zdaj že nekaj izkušenj. Tako kot vsi smo se v tem letu veliko naučili, kar je nedvomno dobrodošlo za v prihodnje. Zdaj lahko potrdimo, da smo v dani situaciji naredili največ, kar smo lahko, in da je bila odločitev za nabavo in postavitev zabojnika ob zdravstveni dom na Bonifiki, najboljša in edina pravilna. Kdaj se bodo razmere umirile, ne znamo napovedati, bo pa vse odvisno od dostopnosti cepiva in hitrosti cepljenja.

Konec decembra smo cepili prvih 236 oseb, šlo je za oskrbovance domov za upokojence na Markovcu, Olmu in na Gažonu. Te dni smo cepili še nekaj več kot 280 zaposlenih v Zdravstvenem domu Koper, zdravnikov koncesionarjev in njihovega osebja, osebje Obalnih lekarn Koper in zobozdravnike, kot tudi zaposlene Varstveno delavnega centra Koper in oskrbovance domačega društva Sonček. Izbrane osebne zdravnike smo pozvali, naj sestavijo sezname po prioritetah, prednost imajo seveda starejši in tisti s pridruženimi boleznimi, kot tudi glede na interes za cepljenje. Pričakujemo, da se bo v prihodnosti vzpostavil sistem rednega letnega cepljenja, kot ga poznamo pri virusu gripe. Naš cilj je zagotovo čim prej cepiti čim večje število ljudi, saj je to edini način, da virus izkoreninimo oziroma ga nadvladamo. Z ukrepi namreč ne bo mogoče živeti v nedogled, posledice omejitve stikov in normalnega poslovanja v gospodarstvu so že danes velike. Ob tem naj poudarim, da cepljenje ni obvezno niti za zdravstvene delavce. Gre bolj za razumno in odgovorno ravnanje posameznika.

Med prvimi se je cepila tudi strokovna vodja ZD Koper Ljubica Kolander Bizjak.

V sredo ste začeli množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi, kakšen je bil odziv?

Odziv je bil zelo dober, prvi dan smo opravili 85 testiranj, ob tem pa smo odvzeli še 100 brisov s testi PCR. Zaenkrat smo dobro organizirani in bomo po potrebi še povečali število testiranj. Ob tem še enkrat zahvala celotni ekipi, ki se trudi in kljub nezavidljivim razmeram ter pogojem za delo svoje poslanstvo opravlja srčno in vestno. Epidemije še ni konec in leto 2021 bo tudi iz tega vidika naporno leto.