Davek na nepremičnine v ustavno presojo

Združenje občin Slovenije bo danes vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine skupaj s predlogom za začasno zadržanje izvajanja in absolutno prednostno obravnavo. Med drugim meni, da bo zakon posegel v avtonomijo lokalnih skupnosti in povzročil velik izpad njihovih finančnih virov.

Kot je STA povedal predsednik združenja občin Robert Smrdelj, zakon z ukinitvijo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je z okoli 200 milijoni evrov predstavljal 10 odstotkov vseh prihodkov občin, jemlje občinam avtonomijo ter krši evropsko listino lokalne samouprave in slovensko ustavo. Hkrati bo država občinam z obveznostjo plačila davka naložila dodatno finančno obveznost, ne bo pa zagotovila vira, pravi Smrdelj.

Zakon, ki je začel veljati 1. januarja, je sicer na zahtevo stranke SDS že v ustavni presoji, vložitev zahteve pa je napovedal tudi državni svet.

Možnost, da občine svoj del davka znižajo ali zvišajo za do polovico, po njegovem mnenju ne bo nadomestila pomembnega instrumenta prostorske in socialno-demografske politike, kar je bilo dosedanje nadomestilo. Smrdelj pravi, da zvišanj v času recesije ni pričakovati, znižanj zaradi izpada prihodka tudi ne, hkrati pa bi za izvajanje omenjenih politik morale posegati tudi v državni del davka, kar pa za državo ni sprejemljivo.

Menijo tudi, da podatki, na katerih temelji posplošena tržna vrednost nepremičnin in s tem davčna osnova, ne zagotavljajo pravične oz. enakopravne obravnave vseh zavezancev. Združenje občin bo po vložitvi skupaj s pobudnikoma peticije proti davku, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in stranko SLS, zahtevo za ustavno presojo predstavilo na novinarski konferenci v Ljubljani.

sveti jurij |  03 .01. 2014 ob  12: 26
Nepremičnine bi morale biti obdavčene po metru, ne pa po vrednosti. Meter stanovanjske površine je enak v Kopru, Litiji ali pa v Zgornjem dupleku.