DANES UVELJAVLJENE SPREMEMBE FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK: Te bodo še okrepile finančni položaj Svobode in SDS

Slovenija

Danes uveljavljene spremembe financiranja političnih strank med drugim nižajo delež proračunskih sredstev, ki se med stranke deli v enakih zneskih in povečuje delež, ki se deli glede na volilni rezultat. Svoj finančni položaj bosta tako okrepili predvsem najuspešnejši na zadnjih volitvah, Svoboda in SDS.

Po doslej veljavni zakonodaji se je četrtina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje političnih strank, v enakih deležih razdelila med vse politične stranke, ki jih je na zadnjih volitvah v DZ volil najmanj en odstotek volivcev (oziroma odstotek in pol, če je listo vložilo več strank skupaj), tri četrtine pa so se razdelile sorazmerno rezultatu na teh volitvah.

V letnem načrtu DZ je za letošnje leto za sofinanciranje političnih strank predvidenih nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Z naslova fiksnega dela dotacij vse stranke prejmejo po nekaj več kot 3770 evrov mesečno. Glede na volilni rezultat je zmagovalka lanskih volitev Gibanje Svoboda upravičena še do nekaj več kot 56.000 evrov mesečno. Poleg tega pa prejema tudi proračunska sredstva, do katerih sta bili upravičeni LMŠ in SAB, ki sta se priključili Svobodi po volitvah. Drugouvrščena SDS prejme še nekaj več kot 38.600 evrov mesečno, zadnja, ki je še upravičena do proračunskih sredstev, pa je Vesna, ki dobi iz tega naslova dobra dva tisočaka.

Po 6. julija sprejeti noveli zakona o političnih strankah pa je danes začela veljati ureditev izpred desetletja, po kateri bo pogača za fiksne zneske manjša in bo znašala le desetino celotnih sredstev, v proračunu namenjenih za financiranje političnih strank. Glede na proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje političnih strank v letu 2023, bi torej bile tako vse stranke upravičene do 1510 evrov mesečno, torej do manj kot polovice zdajšnjega zneska.

Po drugi strani pa bi upoštevajoč volilni rezultat največja vladna stranka Svoboda, ki od združitve z LMŠ in SAB prejema tudi sredstva, do katerih sta upravičeni ti dve stranki, letno prejela nekaj več 1,02 milijona evrov proračunskih sredstev, kar je slabih 80.000 evrov več na letni ravni kot doslej. Sprememba se bo poznala tudi SDS, ki bi ob enakem obsegu proračunskih sredstev, ki so na voljo, dobila približno 65.000 evrov letno več. Ostale stranke pa bi dobile nekaj sredstev manj. Največjo razliko bodo občutile zunajparlamentarne stranke, zelena stranka Vesna, ki je bila doslej upravičena do slabih 72.000 evrov, bi ob obstoječih sredstvih denimo prejela 20.000 evrov letno manj.

Vendar pa bo ta padec nekoliko omililo dejstvo, da se bo skupni proračun za financiranje političnih strank občutno zvišal. Nedavno sprejet finančni načrt DZ za leti 2024 in 2025 namreč proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank viša z dosedanjih 2,5 milijona na skupno pet milijonov evrov.

Ob tem parlamentarnim strankam pripadajo še dodatna sredstva za strokovno pomoč poslancem.


STA objavlja tabelo z višino proračunskih sredstev v evrih, do katerih so z naslova sofinanciranja upravičene politične stranke po dosedanji zakonodaji in do katerih bi bile upravičene po uveljavitvi nedavno sprejetih sprememb zakona o političnih strankah, če bi na voljo ostal enak znesek proračunskih sredstev, torej 2,5 milijona evrov.

           fiksni del        variabilni del      skupaj mesečno     skupaj na letni ravni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stranka      zdaj  po spremembi  zdaj   po spremembi  zdaj   po spremembi   zdaj    po spremembi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svoboda*    11.326,55  4530,63   67.224,62  80.662,25  78.551,17  85.192,88   94.2614,09  1.022.314,56
SDS       3.775,52  1510,21   38.693,14  46.429,79  42.468,66  47.940,00   50.9623,87   575.280,00
NSi       3.775,52  1510,21   11.307,25  13.567,39  15.082,77  15.077,66   18.0993,25   180.931,92
SD        3.775,52  1510,21   11.019,02  13.224,88  14.794,54  14.735,09   17.7534,47   176.821,08
Levica      3.775,52  1510,21   7.359,10  8.829,27  11.134,62  10.339,48   13.3615,42   124.073,76
Povežimo
Slovenijo**   3.775,52  1510,21   5.614,23  6.736,13   9.389,75  8.246,34   11.2676,94   98.956,08
Resni.ca     3.775,52  1510,21   4.714,97  5.651,50   8.490,49  7.161,71   10.1885,88   85.940,52
Naša prihodnost
in Dobra država 3.775,52  1510,21   2.803,38  3.368,06   6.578,90  4.878,27   7.8946,78   58.539,24
Pirati      3.775,52  1510,21   2.692,93  3.234,86   6.468,44  4.745,07   7.7621,33   56.940,84
Naša dežela   3.775,52  1510,21   2.467,04  2.968,46   6.242,56  4.478,67   7.4910,71   53.744,04
SNS       3.775,52  1510,21   2.451,84  2.949,43   6.227,35  4.459,64   7.4728,23   53.515,68
Vesna      3.775,52  1510,21   2.224,15  2.664,00   5.999,67  4.174,21   7.1996,03   50.090,52

* Gibanje Svoboda od združitve z LMŠ in SAB v lanskem letu prejema tudi proračunska sredstva, do katerih sta
upravičeni omenjeni stranki. ** Po združitvi NLS s SDS slednja prejema proračunska sredstva, do katerih je skladno s sporazumom strank z liste
Povežimo Slovenija upravičena NLS. Vir: DZ

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija