CPK: "Vreme je nepredvidljivo, a mi smo pripravljeni"

Koper

Vzdrževanje prevoznosti cest tudi v zahtevnih vremenskih pogojih, ki povzročajo poledico in snežne zamete, je zahtevno delo, ki od cestarjev zahteva veliko spretnosti in znanja. Dežurne ekipe CPK d.d. so ves čas pripravljene, da se odzovejo tudi na klic policije ali drugih služb in vzpostavijo prevoznost cest. Tako je že 60 let.

Družba CPK d.d. je zadolžena za vzdrževanje vseh državnih in občinskih cest od Babnega polja do Pirana, kar je eno najzahtevnejših in specifičnih območij v slovenskem prostoru. Ker gre za vzdrževanje državnih cest, so dolžni skrbeti za njihovo stalno prevoznost, ne glede na vremenske in druge pogoje. Zato imajo skozi vse leto organizirane dežurne skupine, ki morajo v vsakem trenutku ustrezno ukrepati, tako ob prometnih ali naravnih nesrečah kot ob vremenskih neprilikah. Ekipo sestavljajo delavci različnih profilov: cestarji, strojniki, vozniki tovornjakov, pa tudi delovodje, skupinovodje, zidarji in ostali.

Zahteva po nemoteni propustnosti in varnosti prometa terja posebno velike napore v pogojih zimske službe, zlasti na najbolj kritičnih in izpostavljenih odcepih glavnih cest, pa tudi na znanih kritičnih območjih, kot so Brkini, postojnsko in bistriško območje ter spodnji Kras.

Znano je, da so ceste na tem področju že ob relativno ugodnih vremenskih pogojih nevarne zaradi svoje značilne osojne lege, na katerih sta vsaka vlažnost in slana zelo nevarni. V zimskih razmerah pa je vzdrževanje teh cest še posebej težavno in zahtevno. Delavci CPK d.d. morajo biti v vseh vremenskih in drugih pogojih, tudi takrat, ko drugim udeležencem v prometu zakon prepoveduje vožnjo, pripravljeni in ustrezno usposobljeni posredovati ob vsakem času.

Pogosto se dogaja, da morajo ne glede na vse posredovati na zahtevo policije, intervencijskih služb in štaba civilne zaščite, ki v posebno hudih zimskih razmerah koordinirajo izvajalce zimske službe, da vzpostavijo prevoznost cest.

V zimskem času so organizirane intervencijske skupine za potrebe zimske službe, ki skrbijo, da so vse kategorizirane ceste normalno prevozne. Delo teh skupin je izjemno težavno in poteka brez ozira na delavnik, ampak glede na potrebe in zahteve za varen potek cestnega prometa.

To je še posebej zahtevno ob žledu ali snežnih ujmah, ki so tipične predvsem na območju Čebulovice, Razdrtega in Gabrka (pri Senožečah). Večkrat se je že zgodilo, da so morali zaradi intervencije gasilcev, zdravnika ali živinozdravnika ob zelo hudih snežnih ujmah priskočiti na pomoč in zagotoviti čim boljšo prevoznost vaških poti. To je naloga, ki jo v CPK d.d. vestno izpolnjujejo že 60 let. Dodajajo še, da je vreme sicer nepredvidljivo, a so ustrezno pripravljeni z znanjem in mehanizacijo.

Kljub vsem naporom in ekipam, ki v zimskem času skrbijo za prevoznost cest od Babnega polja do Pirana, pa vse ceste ne morejo biti očiščene hkrati. Zato v CPK d.d. vse uporabnike cest naprošajo za strpnost in razumevanje. Ceste namreč čistijo skladno z Izvedbenimi programi zimske službe, da zagotavljajo čim boljšo prevoznost cest. Ob tem tudi pozivajo vse voznike, naj se v slabih vremenskih razmerah na pot odpravijo le, če je to res nujno, naj pravočasno poskrbijo za ustrezno zimsko opremo in naj z razmeram prilagojeno in strpno vožnjo prispevajo k nemotenemu in varnemu poteku prometa