CIMOS Z MINIMALNIM DOBIČKOM: Deli za Audi, Aston Martin in Knorr Bremse

Slovenija

Koprski Cimos je v prvih devetih mesecih lanskega leta ustvaril 49,6 milijona evrov poslovnih prihodkov in minimalni dobiček. Dolgoročne finančne obveznosti pa so se ob koncu omenjenega obdobja zmanjšale na nekaj več kot 45 milijonov evrov, kažejo podatki na spletni strani Ajpesa.

Koprska družba, ki je ob koncu lanskega leta vendarle uspela turški družbi prodati program kinematike, je v prvih devetih mesecih lanskega leta ustvarila poslovne prihodke v višini 49,6 milijona evrov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017 10 odstotkov manj. Takšen rezultat je bil sicer pričakovan glede na naročila in načrt poslovanja družbe, izhaja iz poročila o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe z dne 15. novembra lani.

Rezultat iz poslovanja pred amortizacijo in odpisi (EBITDA) je koncu tretjega kvartala 2018 znašal 7,38 milijona evrov. Za primerjavo je EBITDA v enakem obdobju leta 2017 znašal slabe tri milijone evrov.

Čisti poslovni rezultat je bil s 3439 evrov malenkost pozitiven, predvsem pa je bil za 2,1 milijona evrov boljši kot v istem kvartalu leta prej. Kot navaja poročilo, so na omenjeni izid največ vplivali zmanjševanje stroškov storitev in racionalizacija pri koriščenju dodatnih proizvodnih storitev ter "spremenjen fokus podjetja, da čim več izkoristi svoje interne resurse".

Na dan 30. september 2018 so sredstva družbe znašala 126,6 milijona evrov oz. 2,3 milijona evrov več kot ob koncu prejšnjega kvartala, kapital družbe pa je znašal 38,59 milijona evrov, kar je v skladu z načrtovano dinamiko poslovanja.

Dolgoročne finančne obveznosti Cimosa, ki so ob koncu prvega kvartala leta znašale 45,8 milijona evrov, so se zmanjšale za 655.000 evrov. Medtem so kratkoročne obveznosti znašale 39,5 milijona evrov in so se od predhodnega obdobja povečale za dobre tri milijone evrov kot rezultat mesečnega plačevanja do dobaviteljev in povečane izpostavljenosti družbe do povezanega podjetja znotraj skupine.

V Cimosu, ki v Sloveniji ohranja tri proizvodne obrate (Senožeče, Maribor in Vuzenica), so ob prodaji Cimosa Kinematike sicer prevzeli proizvodne programe za Audi, Aston Martin in Knorr Bremse ter na matično družbo prezaposlili 92 delavcev omenjenega programa, še izhaja iz poročila.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija