ČETRTI FVZVEČER: Med drugim tudi o predlogih za izboljšanje položaja zdravstvenega osebja v času epidemije

Izola

Katedra za zdravstveno nego, Fakultete za vede o zdravju vabi na zadnji - četrti FVZvečer 8. julija, ob 19. uri, ki bo z Alumni člani UP FVZ potekal preko videokonferenčne platforme Zoom.

Med gosti bo Primož Režek, mag. zdr. neg., doktorski študent Fakultete za vede o zdravju, vodja zdravstvene nege Škofja Loka in koordinator cepljenja proti covid-19 UE Škofja Loka. Trenutno se na UP FVZ raziskovalno ukvarja s sedentarnostjo in telesno (ne)aktivnostjo zaposlenih v zdravstveni negi med koronavirusno pandemijo v Sloveniji.

V pogovoru bo sodeloval tudi Rocco Crismancich Orél, mag. zdr. neg., razpet med Veliko Britanijo in Slovenijo. Skozi svojo mednarodno poklicno pot in izkušnje bo podal primerjavo dela medicinskih sester pri nas in v Veliki Britaniji.

Gostja pa bo tudi Ines Prodan, dipl. medicinska sestra, zunanja sodelavka na Fakulteti za vede o zdravju, vodja abdominalnega oddelka SB Izola in podpredsednica Enterostomalne sekcije, kjer krojijo vse sodobne smernice na tem področju. Ob vsem delu še opravlja delo tajnice Obalnega društva za boj proti raku. Meni, da nikoli ne sme zmanjkati moči za pomoč na dobrodelnem področju.

Na zadnjem FVZvečeru bodo gostje spregovorili o primerjavi zdravstvenega sistema v Veliki Britaniji in Sloveniji, možnostih razvoja kariernih poti medicinskih sester ali zdravstvenikov ter o pomenu in odgovornosti zasedanja vodstvenih položajev v zdravstveni negi. Prav tako se bodo posvetili mentorstvu študentom zdravstvene nege, aktualnim izzivom zdravstvenikov in medicinskih sester pri svojem delu v času epidemije, kjer bodo podali tudi predloge za izboljševanje sistema. Večer bo zasnovan kot interaktiven pogovor z vsemi udeleženci srečanja.

 Več informacij o dogodku je dostopnih na spletni strani in na Facebook strani dogodka.