Brici se nadejajo dobre letine oljk

Goriška

Prihodnji teden bodo na Goriškem in v Goriških Brdih začeli obirati letošnjo letino oljk. Pridelovalci pričakujejo za dvakrat do trikrat večjo letino oljk kot lani, v briški oljarni naj bi predelali med 150 in 200 ton oljk. Oljarna je bila sicer letos posodobljena, dokupili so tudi stroja za filtracijo in stekleničenje oljčnega olja.

V lanskem letu so  po zelo slabi letini v oljarni v Dobrovem stisnili le 80 ton oljk, okrog 20 ton so jih pripeljali celo iz italijanske strani Brd.

Oljarna v briški Vinski kleti na Dobrovem bo začela delati 30. oktobra. Uporabnike pa je Kristjan Radikon zaprosil, da svoje prihode najavijo po telefonu in se nato držijo dogovorjenih ur. Briška oljarna lahko v eni uri predela 1000 kilogramov oljk, manjša oljarna ob agroživilski srednji šoli v Šempetru pri Gorici pa lahko v eni uri stisne 250 kilogramov oljk.

Polovica oljk neprijavljenih

Na celotnem Goriškem je 100 do 150 hektarov oljčnih nasadov, polovica med njimi pa ni vpisana v registru. Po besedah predsednika Društva oljkarjev Brda Elizeja Prinčiča je iskati razlog v tem, da je veliko zelo majhnih oljčnih nasadov, ki jih ni potrebno vpisati v register. Vsako leto pridelovalci posadijo na novo do 3000 oljčnih dreves oz. deset hektarov površin, rasteta pa tako pridelava oljčnega olja kot poraba olja na prebivalca v Sloveniji.

Po Prinčičevih besedah postaja pridelava oljčnega olja pomembna kmetijska dejavnost v Goriških Brdih. Zato bodo v prihodnje poskušali oblikovati skupino proizvajalcev, v katero naj bi se združilo okrog 30 večjih pridelovalcev, med katerimi so tudi taki, ki letno že pridelajo okrog pet ton oljk. Skupina pridelovalcev bo nato lahko ob upoštevanju določenih pravil prodajala pod blagovno znamko Uelije ter tako dvigovala zavest o kvaliteti oljčnega olja.

Odprli bodo degustacijsko sobo

Pod imenom Uelije sta bila v preteklih letih izpeljana tudi dva čezmejna projekta, ki sta pridelovalcem oljčnega olja na Goriškem dala potrebno infrastrukturo za predelavo oljk v olje, v drugem delu pa poskrbela za izobraževanje. V letošnjem letu so preko programa Uelije 2 kupili novo napravo za filtriranje olja in stekleničenje, izobrazili so nove ocenjevalce oljčnega olja, prihodnji mesec pa bodo odprli degustacijsko sobo.

Vse to naj bi v prihodnje doprineslo h kakovosti oljčnega olja. V Slovenijo še vedno uvozimo precej oljčnega olja slabe kakovosti, je na novinarski konferenci povedala predsednica sveta za oljkarstvo na kmetijskem ministrstvu Milena Bučar Miklavčič, zato je potreben boljši nadzor ter upoštevanje zakonodaje na tem področju.

neregistrran |  30 .01. 2014 ob  12: 53
v nvicah ste napisali da je bil isple 21 % pri večini oljkarjev pri vas je bil isplen od 8-12%