Borba za soline je tudi borba za delovna mesta!

Piran

Lokalna in državna politika sta se očitno pridružili stroki in poenotili v mnenju, da mora biti storjeno vse, da upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline ostane v domačih rokah. Tako je zavladalo prepričanje, da prodaja družbe Telekom, d. d., ne sme biti razlog za to, da tujcem omogočimo tudi izrabo enega naravno najlepših in najbolj ranljivih območij v Sloveniji. Vprašanje pa je, ali bo ta angažma dovolj, saj to še zdaleč ni videti, da bi skrbelo upravi Telekoma in SOD-a, torej tisti, ki imata pri prodaji škarje in platno v svojih rokah. 

Ko smo sprva na Telekom Slovenije naslovili nekaj vprašanj o prodaji družbe Soline, d. o. o., so nas takoj naslovili na SOD, ker ta vodi prodajo. Enaka vprašanja o prihodnosti Krajinskega parka Sečoveljske soline smo zato naslovili na SOD, kjer so nam na kratko odgovorili, da "prodajni postopek poteka v skladu s sklepom Državnega zbora z dne 21. 6. 2013, po katerem so predmet prodaje delnice družbe Telekom, d. d. Odločitve glede posameznih podjetij znotraj skupine Telekom so v celoti v pristojnosti uprave družbe oziroma drugih organov, skladno s statutom in ostalimi pravnimi akti. Trenutno poteka postopek izbora finančnega svetovalca, ki naj bi bil predvidoma zaključen v oktobru 2013."

Koncesija za upravljanje je bila podjetju Soline, d. o. o., podeljena za 20 let, pogodba se izteče leta 2023. Ta omenjenemu podjetju dovoljuje pridobivanje soli, rabo naravnih virov, izvajanje nalog javne vodne gospodarske službe in upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline.

SOD je tako brez pravih pojasnil vrnil žogico Telekomu, od koder so nam po tem, ko smo ponovno poslali vprašanja in terjali odgovore, odgovorili, da v družbi Telekom Slovenije ne potekajo nikakršni postopki ali kakršnekoli druge aktivnosti, povezane s prodajo družbe Soline, d. o. o. "V Telekomu Slovenije sicer vse odločitve, ki se nanašajo na nakup ali prodajo posameznih družb v skupini Telekom Slovenije, uskladimo z lastniki. Morebitne tovrstne aktivnosti bomo z lastniki usklajevali tudi v obdobju, ko poteka postopek privatizacije družbe."

O tem, kaj bo z družbo, ki ima koncesijo za upravljanje edinih solin in krajinskega parka, ki je z več vidikov posebnega pomena, od odgovornih nihče ne ve. Glede na odgovore pa lahko sklepamo, da jim opredelitev statusa enega najpomembnejših naravnih rezervatov v Sloveniji tudi ni med prioritetami.

Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan

Povsem drugačno in veliko bolj trdno stališče je zavzel minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan. Ta nam je v telefonskem pogovoru dejal, da so za ministrstvo, ki ga vodi Sečoveljske soline posebnega družbenega pomena, kar je opredeljeno tudi z zakonom za zaščito narave."Osebno sem razumel vstop Mobitela, kasneje Telekoma, v zgodbo solin kot neki izraz družbene odgovornosti, ne pa lov za dobičkonosnost. Dejstvo pa je, da je Telekom v fazi prodaje, zato moram povedati, da podpiram zamisel, da se za družbo Soline, d. o. o., poišče nov lastnik, neko stabilno podjetje, ki čuti tudi odgovornost do okolja. Pomembno je, da območja, kot je KPSS, ne samo varujemo, ampak ga tudi upravljamo."

Župan Občine Piran Peter Bossman

Še bolj konkretno pa so je proti prodaji družbe Soline, d. o. o., tujcem zavzelo vodstvo Občine Piran, ki državo poziva, naj izvzame podjetje Soline, d. o. o., iz prodaje Telekoma Slovenije, d. d. "To pa zato, ker gre za podjetje, ki združuje tradicijo in inovativnost ter skrb za kulturno in naravno dediščino. Krajinski park Sečoveljske soline je majhen, a dragocen košček zemlje v naši občini. Poudariti je treba, da Podjetje Soline, d. o. o., zaposlujejo veliko domačinov, in vprašanje je, kaj bo s temi zaposlitvami po prodaji. Poleg tega je območje KPSS v zadnjih letih bistveno prispevalo k obogatitvi turistične ponudbe in postalo eden ključnih deležnikov razvoja turizma v Občini Piran. Pridelava piranske soli je svetovna znamenitost že zaradi načina pridelave in nam je nerazumljivo, da namesto, da bi država nudila večjo podporo razvoju parka, gre v drugo smer in je pripravljena prepustiti slovensko tradicijo tujim rokam. Menimo, da še ni prepozno začeti pogovorov z državo s ciljem ohraniti KPSS bodisi v državni bodisi v občinski lasti," je povedal Peter Bossman, župan Občine Piran.

Pirancan |  24 .10. 2013 ob  13: 17
Naj obcina kupi soline! Temu mislim da ne bo nihce nasprotoval,a?
Očitno |  24 .10. 2013 ob  09: 17
popek nima moči nad solinami in mu gre v nos, da mu jih prodajajo žabarji haha
Tintorello |  24 .10. 2013 ob  08: 54
-2
Če bo imel špaker in njegovi ritolizniki še možnost mešetarjenja bomo kmalu pridelovali črno sol.