BIOLOŠKI VEČERI SE NADALJUJEJO: Tokrat v znamenju varovanja velike uharice v Sloveniji

Koper

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT skupaj s projektnimi partnerji na projektu ENGREEN nadaljuje z organizacijo niza bioloških večerov za širšo javnost. Šesto predavanje letošnjih bioloških večerov z naslovom "Sodobni izzivi varstva velike uharice v Sloveniji" se bo odvijalo danes, 10. februarja 2021, ob 19.00. Predaval bo Tomaž Mihelič, varstveni ornitolog na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Mihelič je bil glavni koordinator novega Atlasa ptic Slovenije (https://www.ptice.si/atlas/) in organizator številnih skupinskih popisov po vsej Sloveniji. Sicer raziskuje vplive energetskih objektov (vetrnih elektrarn in daljnovodov) na ptice ter vodi številne telemetrične raziskave ptic – v zadnjem času predvsem velike uharice na Krasu, divjega petelina v Triglavskem narodnem parku in sokola selca po vsej Sloveniji. ​

Osrednja tematika predavanja je proučevanje in varovanje velike uharice, katere številčnost redno spremljamo v Sloveniji že od leta 1999. Za uspešno varstvo pa samo štetje ni dovolj. V primeru dolgoživih organizmov, kot je velika uharica, je lahko vrsta na območju prisotna še dolgo po tem, ko se ne razmnožuje več uspešno. Dejavniki ogrožanja velikokrat nastopijo bistveno prej, preden vrsta izgine in samo ciljne raziskave nam jih pomagajo odkrivati preden vrsta utrpi resne varstvene posledice. Pri veliki uharici so strokovnjaki začeli z individualnimi popisi slovenske populacije, ki so jih zaradi obsega nadgradili v skupinske popise in varuhe individualnih gnezd (https://uharica.ptice.si/).

V zadnjem času raziskovalci s pomočjo telemetrije odkrivajo in sanirajo problematične daljnovode, ki so se izkazali za pomembno grožnjo vrsti. Na predavanju bo poleg varstvene problematike in možnosti individualnega vključevanja vanjo predstavljeno tudi najbolj skrito življenje velike uharice, ki nam ga razkriva telemetrija in žive kamere na gnezdih.

Predavanje o veliki uharici bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini). Vsa pretekla predavanja v sklopu Bioloških večerov so še vedno dosegljiva na tej povezavi.