BESEDA, S KATERO NAS JE MATI UČILA: Na koprski pedagoški fakulteti bodo obeležili dan materinščine

Koper

Na mednarodni dan materinščine, 21. februarja, dr. Barbara Baloh in dr. Martina Mejak v sodelovanju z ostalimi slovenisti z UP PEF organizirata dogodek Pismenost za perve šole, ki sta ga naslovili po Vodnikovi slovnici Pismenost in gramatika za perve šole. V letošnjem letu namreč obeležujemo 200-letnico Vodnikove smrti in na UP PEF so se tako želeli pokloniti njegovemu spominu. V okviru dogodka bodo organizirane jezikovne delavnice za šolske in predšolske otroke, ki jih bodo vodili študenti študijskega programa Predšolska vzgoja in Razredni pouk, o materinščini in še marsičem bodo udeleženci klepetali z vzgojiteljico iz slovenskega vrtca Ubald Vrabec iz Bazovice Ester Derganc, ki bo predstavila delovne zvezke za predopismenjevalne dejavnosti v vrtcu Rišem, brišem (in packam), študentje pa bodo večer posvetili ogledu slovenskega filma, ki ga bo vodila dr. Barbara Zorman. Filmski večer bo posvečen liku, ki male in velike otroke po vsem svetu razveseljuje že sto let ter jih kani še nadaljnjih. Pred filmom bo potekal kratek kviz o Kekcu, na katerem bodo udeleženci dogodka izvedeli vse, kar so o Kekcu zmeraj hoteli vedeti, pa si niso upali vprašati.

V življenju vsakega izmed nas ima jezik zelo pomembno vlogo, saj je pomemben za oblikovanje naše identitete, za identifikacijo z lastno kulturo, za vključevanje v tradicijo naroda ter za spoznavanje in sprejemanje tujih kultur. Vsak od nas ima svojo identiteto, razlikujemo se kljub podobnostim, ki jih imamo. Identiteta vsakega izmed nas se tudi spreminja. Sodobna družba je rezultat različnih socialnih, gospodarskih, političnih, verskih in kulturnih sprememb, kar se kaže tudi v migracijskih in zgodovinskih procesih, ki so povzročili spremembe v jezikovnih in kulturnih zemljevidih dežel. Neizogibno pa je, da s seboj nosimo svojo materinščino, jezik, ki smo se ga v življenju naučili kot prvega in smo nanj posebno čustveno navezani.

Mednarodni dan maternega jezika, 21. februar, je spominski dan z namenom spodbujanja spoštovanja lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu oziroma ohranjanja večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti.

Sodobna družba je rezultat različnih socialnih, gospodarskih, političnih, verskih in kulturnih sprememb, kar se kaže tudi v migracijskih in zgodovinskih procesih, ki so povzročili spremembe v jezikovnih in kulturnih zemljevidih dežel. Avtohtone manjšine, ki že od nekdaj predstavljajo kulturno raznolikost Evrope, so si prizadevale ohraniti svoj lasten jezik in kulturo, nazore, vrednote, navade in norme. Priseljenci so s seboj prinesli nove jezike in vnesli večjo stopnjo kulturne raznolikosti, kot jo je Evropa poznala kdaj koli doslej. Mnoge družbe po vsem svetu so večkulturne, ker se ljudje iz različnih razlogov selijo iz enega kraja v drugega. Gledano s te perspektive je vsakdo od nas potencialni migrant. Vsak od nas ima svojo identiteto, razlikujemo se kljub podobnostim, ki jih imamo. Identiteta vsakega izmed nas se tudi spreminja, materni jeziki, pri posamezniku jih je namreč lahko jih je tudi več, pa ostajajo globoko v posameznikovem kulturnem kapitalu.

Na UP PEF so se odločili, da bodo letošnji dan materinščin obeležili na poseben način. Jezik je živ organizem in se v času spreminja, kar želijo prikazati sodelavcem, študentom, učencem, otrokom in širši javnosti.

Zato bodo na predvečer dneva materinščin, 20. februarja, organizirali čajanko Žuborenje materinščin (organizatorica dogodka je dr. Sonja Starc), kjer bodo s sodelavci in drugimi obiskovalci razmišljali o svoji materinščini, njeni vlogi v družbi in posameznikovem osebnem življenju. Poslušali in slišali bodo materinščine kolegov Neslovencev, izbor slovenskih narečij in kratkih odlomkov slovenskih besedil od 10. stol. naprej s poudarkom na razvijanju, spreminjanju in življenju slovenskega jezika.

Na mednarodni dan materinščin, 21. februarja, pa bodo organizirali dogodek Pismenost za perve šole, ki so ga naslovili po Vodnikovi slovnici Pismenost in gramatika za perve šole, v kateri je z zanosom pisal, da je treba "začeti vse nauke s tisto besedo, s katero nas je mati učila". V letošnjem letu namreč obeležujemo 200-letnico Vodnikove smrti in na UP PEF so se tako želeli pokloniti njegovemu spominu. V okviru dogodka na UP PEF bodo organizirali jezikovne delavnice za šolske in predšolske otroke, o materinščini in še marsičem bodo klepetali z vzgojiteljico Ester Derganc, ki bo predstavila delovne zvezke za predopismenjevalne dejavnosti v vrtcu Rišem, brišem (in packam), študentje pa bodo večer posvetili ogledu slovenskega filma, ki ga bo vodila dr. Barbara Zorman.

Deli novico: