Banka Koper pri EIB najela 10 milijonov evrov posojila

Banka Koper je v ponedeljek podpisala pogodbo o najemu dolgoročnega posojila pri Evropski investicijski banki (EIB) v višini 10 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena ugodnejšemu financiranju projektov malih in srednje velikih podjetjih, so sporočili iz Banke Koper.

Banka bo pretežni del sredstev namenila dolgoročnemu financiranju projektov malih in srednje velikih podjetij do 25 milijonov evrov, kar jim bo omogočilo ustrezen poslovni zagon in uresničitev razvojnih načrtov. Preostali del bo namenjen financiranju naložb občin oz. končnih upravičencev vseh velikosti in lastniških struktur za naložbe na področjih energetike, varovanja okolja, zdravstva in izobraževanja.

Nova pogodba v znesku 10 milijonov evrov sicer predstavlja tretjo in zadnjo tranšo v okviru odobrene kreditne linije iz leta 2011. V zadnjih dveh letih je Banka Koper s pridobljenimi sredstvi EIB uspešno financirala različne projekte več kot 100 podjetij ter občin v skupni vrednosti okoli 30 milijonov evrov.

Od leta 2004 do danes je Banka Koper od sklenjenih pogodb z EIB v skupni vrednosti 150 milijonov evrov že črpala 130 milijonov evrov, so še izpostavili v banki.