Arčon: "O pritožbi Ede, d. o. o., ni odločal župan"

Goriška

"Informacije v anonimki so napačne. O pritožbi Ede, d. o. o., na drugi stopnji ni odločal župan, ker tak postopek v tem primeru sploh ne obstaja," je informacije z anonimke, ki je v javnosti zaokrožila včeraj, pod njo pa so bili podpisani "zaskrbljene občanke in občani", za naš portal zanikal župan Mestne občine Nova Gorica, Matej Arčon.

"Iz dokumentacije, ki jo prilagamo, je razvidno, da so navedbe v anonimki napačne, da ne rečem zlonamerne. Očitno je, da živimo v času anonimk, kjer se lahko za krinko anonimnosti skrivajo drugi, ne vedno pošteni nameni in interesi," je pismo "zaskrbljenih občank in občanov" komentiral Matej Arčon.

Mestna občina k pritožbi poda le mnenje

Z občine smo dobili pojasnila, da  MO Nova Gorica pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) daje DURS-u samo podatke za odmero, na pritožbo zavezanca pa daje samo mnenja. Mnenje izda Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo – podpisnika sta svetovalec in načelnik oddelka in ne župan. 

Zavezanec ima seveda možnost pritožbe na odločbo o odmeri NUSZ, vendar, kot so nam sporočili z goriške občine, pritožbo naslovi na prvostopenjski organ – DURS. Zavezanec lahko pritožbo glede NUSZ naslovi tudi na občino, vendar vse, kar mora občina v takem primeru storiti, je, da pritožbo odstopi pristojnemu organu – DURS-u. "DURS od občine zahteva mnenje, zakaj smo jim posredovali take podatke ter od nas lahko zahteva razna dokazila. Če od občine ne dobi mnenja, lahko pritožbo rešuje sama, tako da stopi v kontakt s pritožnikom. Občina ni stranka v postopku."

Tudi drugostopenjski organ ni župan

Če pritožniku 1. stopnja, DURS ne ugodi, se ta lahko pritoži na 2. stopnjo – Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance od DURS-a zahteva vse podatke, vso dokumentacijo, ki jo nato pregleda in na podlagi tega  pritožbo lahko zavrne ali jo vrne v ponovni postopek. Pritožbi lahko ugodi tudi samo delno, delno pa jo vrne v ponovni postopek.

Ko se pritožba vrne v ponovni postopek, DURS od občine spet zahteva mnenje. Isto se ponovi, če pride do tožbe na upravno sodišče. Sodišče zahteva od 2. stopnje, Ministrstva za finance, podatke in dokumentacijo, ta pa podatke od prve stopnje – DURS-a.  "Po izdani sodbi pritožbo sodišče izroči 2. stopnji, ta pa v vednost 1. stopnji, in na koncu jo v vednost dobimo tudi mi," celoten postopek pojasnjujejo na MO Nova Gorica.

Pritožba podjetja Eda, d. o. o.

DURS je Mestno občino Nova Gorica v skladu z zgoraj opisanim postopkom pozval, da poda mnenje na pritožbo podjetja Eda, d. o. o. Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo MO Nova Gorica je podal negativno mnenje, torej, da se pritožbi omenjenega podjetja ne ugodi.

"Podjetje Eda, d. o. o., je DURS-u posredovalo pripombo na naše izdano mnenje, zato nas je DURS ponovno zaprosil za mnenje, ki pa ga še nismo izdali. Od podjetja Eda, d. o. o., smo namreč zahtevali, da nam dokaže trditve iz pritožbe, ki pa jih še do danes nismo prejeli," zaključujejo na občini. 

Deli novico: