ANKARANSKI SVETNIKI SPROSTILI PRODAJO ZALEDNE PARCELE: Pristanišče bo dobilo dodatnih 24.000 m2

Ankaran

Ankaranski občinski svet je na torkovi seji podal soglasje županu Gregorju Strmčniku za sklenitev sporazuma s koprsko občino in tamkajšnjim javnim zavodom za šport o pogojih prodaje dela zemljišča, t. i. kasete 5A v velikosti 24.000 kvadratnih metrov, za potrebe koprskega pristanišča. S tem bo omogočen prenos lastninske pravice zemljišča na državo.

Da bi omogočili takojšen prenos lastninske pravice na omenjenem zemljišču na državo ter ob tem zaščitili premoženje in pravice ankaranske občine, sta Občina Ankaran in Mestna občina Koper ob soglasju zavoda za šport uskladili besedilo sporazuma o prodaji omenjene nepremičnine, so po torkovi seji, ki so jo zaradi novega koronavirusa izpeljali korespondenčno, danes sporočili z Občine Ankaran.

Pred dobrim tednom dni so bili v Ankaranu namreč prisiljeni blokirati načrtovano prodajo iste parcele na enostranski način, kot jo je ob soglasju občinskega sveta Mestne občine Koper načrtoval koprski zavod za šport.

Z naknadno vključitvijo Občine Ankaran v prodajne postopke in sklenjenim dogovorom je bil med vsem tremi deležniki sklenjen tripartitni sporazum, ki ga je zdaj potrdil tudi ankaranski občinski svet. V skladu z njim ankaranska občina soglaša s prodajo navedene nepremičnine Sloveniji za kupnino 1.387.680 evrov brez DDV, pri čemer pa kupnina ne bo predstavljala prihodka koprskega zavoda za šport vse do rešitve vprašanja lastninske pravice in delitve le-teh med občinama.

V kupoprodajni pogodbi med državo in zavodom za šport bo določilo o tem, da se kupnina nakaže na fiduciarni račun notarja ter da je notar dolžan kupnino izročiti upravičenemu prejemniku, ki bo določen ali v sporazumu, sklenjenem med občinama najkasneje do 30. junija, ali v pravnomočni sodni odločbi oz. sodni poravnavi, iz katere bo izhajalo, kdo je upravičen do denarnega nadomestila iz naslova prodaje nepremičnine.

Mestna občina Koper in Občina Ankaran sta se z istim sporazumom ob tem zavezali še, da bosta najkasneje do 30. junija sporazumno zaključiti delitev ustanoviteljskih pravic zavoda za šport, obveznosti iz naslova delovanja zavoda za šport in ostalih vprašanj, povezanih z delitvijo skupnega premoženja in ustanoviteljskih pravic subjektov s področja športa in športne infrastrukture oz. objektov in premoženja za namen športnih dejavnosti.

Če se župana do navedenega datuma ne dogovorita o preostalih odprtih vprašanjih glede zavoda za šport, lahko katerakoli izmed obeh občin sproži ustrezna pravna sredstva za delitev skupnega premoženja, so še navedli na ankaranski občini.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija