ANKARANSKI PRORAČUN POD STREHO: Težak je skoraj 25 milijonov evrov

Ankaran

Na včerajšnji seji so ankaranski občinski svetniki sprejeli proračun za letošnje leto. Proračun zajema predloge širše lokalne skupnosti, obenem pa je razvojno naravnan, pravijo na občini. V tekočem letu se bodo zaprla večja gradbišča po Ankaranu, do konca leta pa bo dokončano tudi pokopališče, nadaljuje se prostorsko načrtovanje stanovanjskih sosesk in območja za vzpostavitev 4. obmorskega središča v Sloveniji.

Prihodki Občine Ankaran za leto 2023 v proračunu so predvideni v višini skoraj 22 milijonov evrov. Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki v višini nekaj več kot 9 milijonov evrov. Ti predstavljajo 42,55 odstotkov celotnih načrtovanih prihodkov, sledijo davčni prihodki v višini skoraj 6 milijonov evrov, kar predstavlja 26,99 odstotkov vseh načrtovanih prihodkov. Nekaj več kot 5,5 milijona evrov oz. 25,93 odstotkov prihodkov pa predstavljajo nedavčni prihodki.

Na podlagi Letnega načrta o ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023 so namreč v proračunu predvideni prihodki od menjave in prodaje zemljišč v višini 9.272.341 evrov. Največji delež le-teh predstavljajo prihodki od menjave zemljišč z državo, s čimer bo občina tako pridobljena zemljišča in priobalni prostor po občinskem prostorskem načrtu (OPN) namenila za potrebe družbenih dejavnosti in oblikovanja 4. obmorskega središča v Sloveniji.

V proračunu so predvideni odhodki v višini 24.612.262 evrov, občina pa se v tem letu ne namerava zadolževati, saj v minulem letu ni v celoti porabila vseh prihodkov.

Občina Ankaran v letu 2023 nadaljuje z začetimi investicijami. Predvidena je tudi sanacija zgradbe Vrtca Ankaran. Izdelala se bo projektna dokumentacija za vzpostavitev novih prostorov za zdravstvene ambulante v središču kraja, urejanje otroškega igrišča v Hrastovem gaju, sanacijo in širjenje OŠV Ankaran, kar zajema tudi pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nove šolske telovadnice – športne dvorane, urejanje prostorov v pritličju na Jadranski cesti 66 za potrebe italijanske narodne skupnosti, ureditev parkirišča nove trgovine pri Sončnem parku, sanacijo Oljčne poti in izgradnjo meteorne kanalizacije na tem območju.

Na območju ŠRP Sv. Katarina so predvidene ureditve na podlagi lokacijske preveritve (4. igrišče za odbojko na mivki, pomožno igrišče z umetno travo za nogomet, krajevno športno pristanišče, parkirišče itd.). Na področju urejanja prostora so v proračunu predvidena sredstva za pripravo osnutka Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu Ankaran hrib in za druge prostorske akte, načrtovanje strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt Ankaran center, za kar je predhodno predvideno urbanistično in arhitekturno-krajinsko oblikovanje območja, kamor se umeščajo primarno zdravstveno varstvo, oskrba starejših občanov, kulturne in družbene dejavnosti.

Na področju družbenih dejavnosti se je povečal delež sredstev za športna društva in programe, obenem pa so se zagotovila sredstva za brezplačni prevoz vseh osnovnošolcev in dijakov v Koper. Denar je namenjen tudi za pripravo podlag za upravljanje zemljišč in pripravi razpisa o oddajanju zemljišč za vrtičke.

"Tudi proračun Občine Ankaran 2023 je ambiciozno razvojno naravnan in vsebuje pobude in predloge širše lokalne skupnosti, ki so bile prepoznane kot konstruktivne in izvedljive v danem časovnem obdobju ter pomenijo za občanke in občane višjo kakovost življenja," ob sprejetju proračuna dodaja župan Gregor Strmčnik.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija