ANKARANSKI OBČINSKI SVET V REBALANS PRORAČUNA: Odpovedane tradicionalne prireditve, predvidena pomoč najšibkejšim

Ankaran

Ankaranski občinski svetniki so na dopisni seji sprejeli prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19 ter se seznanili s sklepom župana o zadržanju izvajanja proračuna in porabi proračunske rezerve. Potrdili so tudi smernice za oblikovanje rebalansa letošnjega proračuna. Na občini pričakujejo do 1,3 milijona evrov primanjkljaja.

Posledice epidemije koronavirusa se bodo močno poznale tudi v občinskem proračunu. Pričakovano zmanjšanje prihodkov z naslova turistične takse, izpad prihodkov od najemnin in izpad prihodkov z naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter zmanjšanje prihodkov od prodaje blaga in storitev se bo lahko izrazilo v skupnem finančnem primanjkljaju do višine okoli 1,3 milijona evrov, so sinoči v sporočilu za javnost po seji občinskega sveta ocenili v Ankaranu.

Občinski svet je tako sprejel sveženj ukrepov in smernice za oblikovanje rebalansa proračuna, na podlagi katerih so v pristojnih oddelkih občinske uprave takoj pristopili k aktivnostim za uravnoteženje proračuna.

Poleg tega občina skladno z ukrepi za zajezitev epidemije spreminja letošnji načrt dela in omejuje organizirano družbeno in družabno življenje ter dogajanje v lokalni skupnosti. V letu 2020 tako ne bodo izpeljali načrtovanih proslav ob dnevu upora proti okupatorju ter ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Odpovedana sta tradicionalna festivala Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu, pri čemer se dopušča možnost njune izvedbe na alternativni način in v skromnejšem obsegu.

V poletni sezoni bo režijski obrat občine izvajal gostinsko dejavnost kvečjemu v okrnjenem obsegu, glede na razmere je možna popolna ukinitev. Zaradi okrnjenega programa dela številnih društev bosta ustrezno skromnejša tudi občinska razpisa za sofinanciranje družbenih, kulturnih in športnih društev ter financiranje izvenšolskih dejavnosti in programov za mladino. Občinsko glasilo Amfora aprila in junija ne bo izšlo, začasno bo izhajalo izredno občinsko glasilo Varujmo Zdravje!

Bo pa občina realizirala načrt razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem in izpeljala prodajo prvega svežnja občinskih parcel fizičnim osebam. Gre za izvedbo prodaj na podlagi že predhodno prejetih popolnih vlog, skladnih z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta, so navedli.

Arhivska fotografija: sejo so izvedli dopisno.

Ob tem občina pripravlja prvi paket ukrepov za blažitev posledic epidemije koronavirusa, namenjen prebivalcem in gospodarstvu. Ukrepi se nanašajo na kritje stroškov za programe dodatne pomoči na domu, na oprostitev plačila stroškov predšolske vzgoje ter oprostitev ali delno oprostitev plačil občinskih dajatev in taks, nadomestil in najemnin za javne občinske prostore ter na izplačila neposredne denarne pomoči po odloku o dodeljevanju denarne socialne pomoči.

Najbolj izpostavljene pri premagovanju epidemije pa je občina do zaključka tekočega poslovnega leta v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - Ortopedsko bolnišnico Valdoltra v višini okoli 70.000 evrov ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič v višini okoli 80.000 evrov.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija