ANKARANSKA OPOZICIJA BI GOSTINSKE OBRATE ODDALA V NAJEM: "Občinski denar odteka, prepletajo se podjemne pogodbe"

Ankaran

Ankaranski občinski svet je pred dnevi potrdil proračun za letošnje leto, a je šlo zelo na tesno. Obratovanje gostinskih lokalov je za opozicijo v občinskem svetu pereča problematika, zato so predlagali, da jih občina odda v tržni najem. Vendar je župan Gregor Strmčnik dejal, da so vezani za štiriletno pogodbo z dobavitelji in tega ne morejo, saj bi morala občina v tem primeru plačati penale. V opoziciji pravijo, da so pogodbo preučili in da Strmčnikove trditve na držijo, zato proračuna tudi niso podprli.

Ankaranski občinski svet je pred dnevi potrdil proračun za leto 2023. Do konca leta naj bi tako dokončali pokopališče in nadaljevali s prostorskim načrtovanjem stanovanjskih sosesk. Predvidenih je 21,8 milijona evrov prihodkov. Največ prihodkov, 9,3 milijone evrov bodo dobili od menjave zemljišč z državo. Ker jim je ostalo iz preteklega leta 2,8 milijona neporabljenih prihodkov, načrtujejo za letos večje odhodke od prihodkov. Zadolževali se ne bodo. Proračun je bil sprejet, čeprav ga svetniki liste Vsi smo Ankaran in Gibanja Svoboda niso podprli.

"Amandmaji niso bili sprejeti (Martina Angelini, predstavnica italijanske narodne manjšine, se je vzdržala glasovanja) z rezultatom 6 za amandmaje, 6 proti in ena vzdržana. Predstavnica italijanske narodne manjšine je glasovala za sprejetje proračuna in tako je bil izglasovan s 7:6. Italijanska manjšina je v pogajanjih z županom dosegla prostore za svoje delovanje na Jadranski 66 mimo razpisa in statuta, prevoz za osnovnošolce in dijake italijanske manjšine do Kopra in nazaj ter zvišanje sredstev za njihovo delovanje," pravi Aleksander Pahor, predstavnik Kluba občinskih svetnikov Vsi smo Ankaran in Gibanje Svoboda, kjer so se po tehtnem razmisleku in preučitvi proračunskega gradiva odločili, da proračuna ne podprejo.

Kot pojasnjujejo, jim je župan Strmčnik obljubil reorganizacijo obratovanja gostinskih obratov. Obdržali naj bi samo lokal na plaži Študent, ki bi ga oddali v najem mladim, ostale gostinske obrate pa bi oddali v najem za tržno najemnino. Ukinili naj bi dodatne zaposlitve v občinski upravi, ki so bile predvidene v proračunu za letošnje leto. "Pri čemer smo se dogovorili, da ne bomo nasprotovali postavki dodatnih treh zaposlitev, ki jih je občinski svet sprejel v letu 2022 in niso bile realizirane," razlaga Pahor.

Župan naj bi tudi sprejel preučitev možnosti za izgradnjo doma starejših, prostora za vrtičkarje, postavitve drče za spust čolnov in povečanje proračunskih sredstev za športna društva. "Ker se v občini načrtujejo dodatni brezplačni prevozi za šoloobvezne otroke italijanske manjšine, smo predlagali, da se vključi tudi ostale ankaranske srednješolce," dodaja Pahor.

Nato pa jih je župan obvestil, da dogovor glede oddaje gostinskih obratov v najem ni mogoč, ker je občina podpisala pogodbo o nabavi hrane in pijače z določenimi dobavitelji za štiri leta, ki je vezana na penale in posledično finančno škodo za občino.

V svetniškem klubu so omenjeno pogodbo podrobneje pregledali. "Ugotovili smo, da je sklepanje štiriletnih pogodb v času koronakrize najmanj nenavadno, kot so nenavadni tudi pogoji poslovanja, ki jih je zagotovil dobavitelj. Postavke, ki se nanaša na plačilo penalov, nismo zaznali in ni se nam zdelo sporno, da bi novi tržni najemniki bili zavezani ohraniti že sklenjeno pogodbo z dobavitelji," navajajo.

Menijo še, da je poslovanje gostinskih lokalov kot del režijskega obrata pereča ankaranska problematika, ker predstavlja odtekanje občinskega denarja, mrežo netransparentnega poslovanja in prepletanje mnogih podjemnih pogodb.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija