ALI JE DRUŽBA PRIPRAVLJENA NA "ODRAST"? Prva okrogla miza o alternativah kapitalizmu

Koper

Združenje za neodvisno politiko (ZNP), BIODIVA - Društvo varstvenih biologov in gibanje Zelenci želijo z nizom okroglih miz zastaviti vprašanje, ali je že nastopil čas za spremembo politično-ekonomskega sistema, ki bo bolj vzdržen za naravo in človeštvo.

V gibanju Zelenci sodelujeta mlada raziskovalca Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper: Lucija Dežan (Inštitut za družboslovne študije) in Kristjan Nemac (Mediteranski inštitut za okoljske študije).

Z Združenjem za neodvisno politiko (ZNP), ki se med drugim programsko ukvarja z "odrastjo", organizirajo niz okroglih miz, na katerih želijo zastaviti vprašanje, ali je že nastopil čas za spremembo politično-ekonomskega sistema, ki bo bolj vzdržen za naravo in človeštvo oziroma ali smo kot družba že pripravljeni na nov model pod imenom "odrast".

Niz okroglih miz so poimenovali Ali si družba upa odrasti; alternativna politika naše prihodnosti, s katerimi želijo spodbuditi h kritičnemu razmišljanju in promovirati alternativne ideje za prihodnost.

Prva okrogla miza pod naslovom Ali je lahko koncept odrasti dobra alternativa kapitalizmu? bo potekala v četrtek, 12. novembra 2020, ob 18.00 preko spletne platforme ZOOM.

Gostje dogodka bodo sociolog, filozof in ekonomist Izidor Ostan Ožbolt, asistent in raziskovalec na FDV UL dr. Marko Hočevar, politologinja in članica uredništva Časopisa za kritiko znanosti in Review of Economics and Economic Methodology mag. Ajda Pistotnik ter predsednica društva Focus – društvo za sonaravni razvoj Živa Kavka Gobbo.

Več informacij lahko najdete na Facebook dogodku.