AKCIJA NEVARNIH ODPADKOV: Znebite se baterij, zdravil, olj, kislin in barv

Koper

Konec meseca bo Marjetica Koper izpeljala že tradicionalno brezplačno akcijo prevzema in odvoza nevarnih odpadkov. Od 21. marca do 1. aprila bodo s premično zbiralnico obiskali vseh 22 krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper in dve lokaciji v Občini Ankaran. Letak z urnikom in odjemnimi mesti so uporabniki prejeli s položnico za odvoz odpadkov za mesec februar.

Občanke in občani lahko nevarne odpadke oddajo ob obisku vašega kraja, v primeru odsotnosti pa jih lahko kadarkoli pripeljete in brezplačno oddate na Zbirnih centrih Sermin ali Dvori. Pri nevarnih odpadkih je še posebej pomembno, da z njimi ravnamo pravilno, saj so lahko za naše okolje izjemno škodljivi. Kemikalije, ki jih vsebujejo ti odpadki so še posebej nevarne pri sežigu in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov. Ob nepravilnem ravnanju lahko ti odpadki v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Med nevarne odpadke sodijo baterije in akumulatorji, odpadna zdravila in zdravila s pretečenim rokom uporabe, kozmetični izdelki, deli elektronskih naprav, pesticidi, čistila, topila, barve ali laki, različna svetila ter motorna in jedilna olja. Vsi odpadki morajo biti obvezno v originalni embalaži, zaradi posebnega ravnanja z njimi. Potrebno jih je zbirati ločeno po skupinah in jih nikakor ne smemo med seboj mešati.

Akcija je brezplačna, termine pa lahko preverite tudi na spletni strani www.marjeticakoper.si. Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na 05 66 33 700 ali pišete na elektronski naslov info@marjeticakoper.si.