Prepoznajmo in premagajmo depresijo med starejšimi

Zdravje

O depresiji se v zadnjem obdobju govori veliko več kot prej in postala je prepoznana kot pomemben problem posameznika in družbe. A kadar se pojem depresije pojavlja v kontekstu starejšega starostnega obdobja, se še vedno prevečkrat doživlja kot nekaj običajnega – kot sestavni del staranja.

Takšno napačno prepričanje je ob dejstvu, da depresija pomembno poslabša kakovost posameznikovega življenja, še posebej škodljivo. To namreč ovira pravočasno odkrivanje in s tem tudi zdravljenje depresije. Zato je pomembno, da se vsi zavedamo, da je depresija v kateremkoli starostnem obdobju bolezen, ki tja ne spada in ki jo je z ustrezno obravnavo mogoče premagati.

Članek je del brezplačnega mesečnika "Zdravje za vse", ki ga izdaja Zavod za zdravstveno varstvo Koper. Vsi do sedaj izdani mesečniki so dostopni na njihovi spletni strani.

Prvi korak pri premagovanju depresije oz. spoprijemanju z njo je zagotovo njeno odkrivanje. Šele pravilno in pravočasno prepoznavanje posameznikove stiske zaradi depresije vodi v učinkovito zdravljenje. In ravno pri tem koraku se, kadar gre za starejšo osebo, pogosto pojavijo težave. Poleg že omenjenega zmotnega razmišljanja, da je depresija naravni del poznega starostnega obdobja in ne bolezen, ki jo je potrebno zdraviti, so najpomembnejše ovire še:

- pogosto izražanje depresije skozi telesne simptome (npr. kronična bolečina) – to lahko vodi v napačno sklepanje, da gre za kakšno telesno bolezen;

- prekrivanje s simptomi demence – težave s spominom in pozornostjo so npr. simptomi, ki se pojavljajo pri obeh boleznih;

- stigma povezana z depresijo – posameznik si ne prizna, da se sooča z depresijo ali pa ga je sram poiskati pomoč.

Kateri pa so najpogostejši simptomi oz. znaki, ki nam pomagajo prepoznati, da gre za depresijo?

- upad zanimanja ali veselja do aktivnosti, brezvoljnost;

- depresivno razpoloženje (lahko tudi jokavost);

- pomembna izguba ali pridobivanje teže;

- motnje spanja (nespečnost ali povečana potreba po spanju);

- nemir ali upočasnjenost;

- utrujenost ali upad energije;

- občutki ničvrednosti, krivde;

- težave s koncentracijo ali razmišljanjem;

- razmišljanje o smrti ali o samomoru.

Zagotovo smo se že vsi kdaj srečali s katerim od naštetih simptomov, a to še ne pomeni, da smo se nujno soočali tudi z depresijo. Na prisotnost depresije je treba pomisliti:

- kadar je prisotnih več znakov (za osebe, ki se z depresijo soočajo v starosti, je še posebej značilen prvi – brezvoljnost),

- kadar so ti stalno prisotni dlje časa (vsaj 2 tedna) in

- kadar pomembno ovirajo posameznika pri vsakodnevnem življenju (pri skrbi zase ali za druge, delu, drugih aktivnostih).

Kadar pri sebi ali pri drugih pomislimo na možnost, da gre za depresijo, je pomembno, da poiščemo strokovno pomoč. Prvi, ki nam lahko pomaga, je že naš izbrani osebni zdravnik. On je tisti, ki bo na podlagi pregleda in pogovora z nami lahko ugotovil, ali gre res za depresijo. On je tudi tisti, ki bo lahko predpisal zdravljenje ali pa napotil naprej k psihiatru ali k drugim oblikam pomoči.

Poznamo več oblik zdravljenja depresije, ki so odvisne od resnosti oz. globine bolezni, želja posameznika in objektivnih možnosti – dostopnosti določenih načinov zdravljenja v danem okolju.

Pri zmerni in hudi obliki depresije lahko zdravnik ali psihiater predpiše zdravljenje z antidepresivi. To so zdravila, ki jih dobimo na recept, običajno zelo pomagajo pri izboljšanju počutja in ne povzročajo odvisnosti. Pri tem pa se je treba zavedati, da:

- prvi predpisani antidepresiv ni nujno že pravi (najbolj ustrezen za nas),

- se učinek zdravila začne kazati šele po 2, 3 tednih rednega jemanja,

- se lahko pojavijo neželeni učinki, ki pa se s trajanjem zdravljenja običajno zmanjšujejo,

- je potrebno vzdrževalno zdravljenje (tudi po izboljšanju stanja je treba zdravila jemati toliko časa, kot je predpisano).

Drugo obliko zdravljenja pa predstavlja psihoterapija, ki jo izvaja psihoterapevt (pomembno je, da je za to ustrezno izobražen). Izkazalo se je, da je pri zmerni stopnji depresije ta način lahko enako učinkovit kot zdravljenje z zdravili. Vendar je pri tem dobro vedeti, da:

- psihoterapija zahteva aktivno sodelovanje posameznika;

- je pri hudi depresiji treba psihoterapijo kombinirati z antidepresivi;

- so pri zdravljenju depresije lahko uspešne različne vrste psihoterapij;

- je večina psihoterapij v Sloveniji za zdaj samoplačniških.

Depresija je torej bolezen, ki jo lahko tudi v starosti učinkovito zdravimo, zato je zelo pomembno, da jo pravočasno prepoznamo in poiščemo pomoč. Nekaj dodatnih informacij se nahaja v zloženki: Depresija med starejšimi, ki je dostopna na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper in na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (www.ivz.si).