15. PODELITEV NAGRAD GLASNIK ZNANOSTI: "Da bo družba razumela, da jo znanost lahko rešuje veliko bolj, kot se zaveda"

Izola

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je v ponedeljek, 10. junija 2019, že petnajstič podelilo nagrade Glasnik znanosti svojim najuspešnejšim sodelavcem. Na prireditvi, ki je potekala v prijetnem ambientu Restavracije Kamin na Belvederju nad Izolo, so letos podelili štiri nagrade. Med prejemniki so bili dr. Gašper Mithans, Milena Bučar-Miklavčič, Barbara Pandev in Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper, v imenu katerega je priznanje prevzela njegova predstojnica dr. Mateja Sedmak.

Gašper Mithans

Dr. Gašper Mithans je prejel nagrado Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev. Kot so zapisali v obrazložitvi, Mithans izkazuje visoko angažiranost in raziskovalno pronicljivost, kar je v lanskem letu uspel prenesti iz slovenske tudi v mednarodno akademsko sfero. Vsekakor je ta nagrada posebno priznanje za moje delo in zahvaljujem se predvsem svojim sodelavkam in sodelavcem za vso podporo, spodbudo in diskusije, je Mithans povedal po prejemu priznanja.

Milena Bučar Miklavčič

Častno plaketo ZRS Koper za vrhunske raziskovalne in strokovne dosežke, ki so predstavljali pomemben prispevek k uveljavitvi ZRS Koper v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru, ter za pomemben prispevek k razvoju in ugledu ZRS Koper in njegovi dejavnosti, je prejela Milena Bučar Miklavčič, sicer vodja Centra mediteranskih kultur, vodja laboratorija Inštituta za oljkarstvo in namestnica predstojnice Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper. "Mislim, da ta nagrada pomeni, da imamo v oljkarstvu tudi raziskovanje na nivoju odličnosti in je to hvalevredno – oziroma da so edini pogoj, da se lahko neka panoga razvije, pravzaprav tudi raziskave," je dejala.

Zoran Stančič (od leve), Mateja Sedmak in Rado Pišot

Nagrado Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin je prejel Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper zaradi dolgoletnega vrhunskega znanstveno-raziskovalnega dela na področju etničnih in medkulturnih študij ter migracij, katerega rezultati so številni mednarodni projekti, publiciranje v mednarodno priznanih založbah ter indeksiranih znanstvenih revijah doma in po svetu. Nagrado so skupini raziskovalk in raziskovalcev Inštituta za družboslovne študije podelili tudi zaradi vrhunskega znanstvena dosežka v letu 2018 – pridobljenega mednarodnega projekta Migrant Children and Communities in a Transforming Europe – MiCreate. "Nagrada, ki smo jo prejeli članice in člani Inštituta za družboslovne študije je pravzaprav nagrada za vse dosedanje delo, za petnajstletni trud, prijavljanje projektov in res trdo raziskovalno delo na področju etničnih študij, migracij in manjšinskih vprašanj. In pa dokaz, da znamo in zmoremo," je po podelitvi povedala predstojnica Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper dr. Mateja Sedmak.

Zoran Stančič, Barbara Pandev in Rado Pišot

Priznanje ZRS Koper za prispevek k uspešnemu delovanju zavoda so podelili Barbari Pandev zaradi njenega izjemnega doprinosa k delu in razvoju Centra za upravljanje projektov ZRS Koper in s tem celotnega ZRS. "Nagrada je zame priznanje za ves trud in delo, ki sta bila vložena v teh letih. In za dobro sodelovanje s sodelavci, ki so krasni in morajo biti velikokrat potrpežljivi, saj je treba velikokrat vložiti ure in ure dela za to, da se doseže uspeh na razpisih. To je ena redkih nagrad, ki je namenjena strokovnim sodelavcem, ki so velikokrat prezrti. Tako da imamo tiste tete iz ozadja tokrat priložnost, da pridemo malce naprej in da se vidi naše delo."

Direktor ZRS Koper dr. Rado Pišot je ob podelitvi letošnjih Glasnikov znanosti čestital nagrajencem in povedal, da je dan, ko podelijo nagrade, prav poseben praznik tako za ZRS kot za vse zaposlene. "In seveda zame kot direktorja, ponosnega na nagrajence in vse njihovo delo. Tega se izredno veselimo in si postavljamo te kriterije kot izhodišča za naprej, tako da živimo in delamo na področju, kjer ni počitka. Stiske v financah so take kot so in dokler ne bomo dobili stabilnega financiranja v Sloveniji, nam ostane le to, da si zastavljamo nagrade in se s tega vidika borimo za boljše in še boljše projekte ter na ta način rešujemo znanost. V želji, da bo družba nekoč tudi širše razumela, da jo znanost pravzaprav lahko rešuje veliko bolj, kot se je danes zaveda."

Slavnostni govornik na prireditvi, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič, je čestital nagrajencem kot tudi celotnemu ZRS Koper za odlično delo, ki ga opravlja v evropskem raziskovalnem prostoru. "ZRS Koper je po številu projektov, ki jih je uspel dobiti na izredno konkurenčnih razpisih Evropske komisije, dokazal, da ima odlične raziskovalce, ki delajo zelo dobro za odlično evropsko znanost. Dobiti projekt na takih razpisih, kjer se ne tekmuje z nekim okoljem reda velikosti sto ali dvesto kilometrov okrog, ampak z vsemi najboljšimi raziskovalnimi inštituti po Evropi, je izredno velik uspeh." Raziskovalkam in raziskovalcem ZRS Koper je zaželel, da bi bili pri svojem delu še naprej uspešni in s svojo vpetostjo v lokalno okolje, gospodarstvo in mednarodno znanost znali obrniti v drugo smer trenutni trend, ko se Slovenija sooča z upadom sredstev kot tudi pozornosti, namenjene znanosti.